Demarinuorten varapuheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi on huolissaan poliisin resurssien riittämättömyydestä erityisesti harvaan asutuilla seuduilla. Poliisien määrä on Suomessa hälyttävän alhainen verrattuna muuhun Eurooppaan. Vaikka henkilöstöä ja resursseja vähennetään jatkuvasti, on poliisin lakisääteisten tehtävien määrä silti pysynyt ennallaan.

– Tuhat poliisia marssi eilen Helsingin keskustassa herättääkseen yhteiskunnallista keskustelua Suomen sisäisestä turvallisuudesta. Resurssien puute näkyy erityisesti harvaan asutuilla seuduilla, joissa välimatkojen ja tehtävien priorisointien vuoksi toimintavalmiusajat voivat olla todella pitkiä, sanoo Demarinuorten varapuheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi.

Suomen Poliisijärjestöjen Liiton huoli poliisien resursseista on aiheellinen. Poliisien tehtävä on vastata Suomen sisäisestä turvallisuudesta ja se ei onnistu, jos resursseja heikennetään jatkuvasti. On kiinnitettävä myös huomiota poliisien työssäjaksamiseen ja työturvallisuuteen.

– Turvallisessa yhteiskunnassa poliisitoimen resurssit on turvattu. Niin kauan kuin Suomi pidetään kokonaan asuttuna, on poliisien toiminta turvattava koko maassa. Vähäisistä henkilöresursseista ja työn kuormittavuudesta johtuen poliisien työturvallisuus, työhyvinvointi ja meidän kaikkien suomalaisten oikeusturva on uhattuna, päättää Näkkäläjärvi.

Lisätiedot:
Mikkel Näkkäläjärvi
Demarinuorten varapuheenjohtaja
040 076 5002
mikkel.nakkalajarvi@gmail.com