Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi maanantaina 31.1. uuden huumekuolemien vähentämiseen tähtäävän mallin. THL:n mukaan huumekuolemien ehkäisyyn tulisi suhtautua yhtä painokkaasti kuin liikennekuolemiin, sillä huumeisiin kuolee vuosittain enemmän ihmisiä kuin tieliikenteessä. Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto pitää THL:n suosituksia vakavana viestinä, jonka tulisi johtaa Suomessa välittömiin toimiin päihdepolitiikan uudistamiseksi.

‒ Huumekriisiin puuttumisen tulppana on ummehtunut keskusteluilmapiiri. Esimerkiksi valvottuja huumeiden käyttöhuoneita on vastustettu usein olemattomin perustein, vaikka niiden käyttöönotolla voitaisiin ehkäistä yliannostuskuolemia ja pistoinfektioita, sekä ohjata käyttäjiä muun avun piiriin. Kun käyttöhuoneiden pilotointia puoltaa nyt myös THL, ei jäljellä ole yhtäkään syytä jättää kokeilua aloittamatta, linjaa Perholehto.

Helsingin kaupunki on esittänyt valtioneuvostolle jo vuonna 2019 lakialoitetteen, jotta kaupunki voisi pilotoida valvottua huumeiden pistotilaa. Valtioneuvosto ei ole toistaiseksi antanut aloitteeseen vastausta.

‒ Helsinki on ollut inhimillisemmän päihdepolitiikan kannalta aikaansa edellä. Valtioneuvoston tulisi antaa kaupungille mahdollisuus käyttöhuoneiden pilotointiin erillislain avulla. Yksikin huumekuolema on liikaa ja siksi toimiin on tartuttava nyt, Perholehto vaatii.