Toimivan demokratian edellytys on poliittisen vallan hajauttaminen ja ihmisten laajat mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon. On ongelmallista, jos  samat ihmiset tekevät päätöksiä kolmella eri hallinnon tasolla: kunnanvaltuustoissa, eduskunnassa ja pian ehkä myös hyvinvointialueiden valtuustoissa.

‒ Äänestysaktiivisuuden laskiessa viestin tulisi olla nimenomaan se, että paikkoja on tarjolla monelle ihmiselle eikä vain harvoille. Nyt vaarana on, että valta keskittyy yhä vahvemmin ja näkökulmien kirjo päätöksenteossa vähenee, Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto toteaa.

Suomessa on ollut yleinen tapa nimetä kansanedustajat ehdolle myös paikallisissa vaaleissa, koska jo entuudesta tunnetut nimet keräävät usein myös eniten ääniä. Käytäntö on kuitenkin ongelmallinen.

‒ On puolueiden kannalta ymmärrettävää, että isoja nimiä toivotaan ehdoille vaaleista toiseen. Tässä suhteessa demokratia kuitenkin kärsii, mikäli käytännöksi muodostuu tilanne, jossa samat ihmiset istuvat jokaisella päätöksenteon tasolla, Perholehto jatkaa.

‒ Ratkaisuna voisi olla samankaltainen ratkaisu kuin eduskunnan ja europarlamentin välillä. Jo kahdella päätöksenteon tasolla istuvan henkilön mahdollisuus asettua ehdolle vaaleissa olisi yhä turvattu lailla, mutta kolmannelle tasolle valituksi tullessaan tämän tulisi luovuttaa yksi paikoista varaedustajalle, Perholehto visioi.

Suomalainen yhteiskunta on yksi vapaimmista yhteiskunnista vaikuttaa. Globaalisti vain 4% maailman ihmisistä asuu maissa, joissa kansalaisvaikuttamista ei rajoiteta.

‒ Tämä on meille suomalaisille kunnia-asia, jota täytyy puolustaa. Todellinen kansanvalta vaatii aina moninaisuutta, jotta kaikkien ääni kuuluu yhteiskunnassa. Se, että sama henkilö saisi istua vain kahdella päätöksentekotasolla tukisi tätä tavoitetta erinomaisesti, Perholehto päättää.

Lisätiedot:

Pinja Perholehto
Demarinuorten puheenjohtaja
p. 0400596521
pinja.perholehto@demarinuoret.fi