Demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen on järkyttynyt perussuomalaisten kansanedustajan Olli Immosen lakialoitteesta, joka loukkaa ihmisarvoa ja lakaisee pöytää yksilönvapaudella. Immonen esittää lakialoitteessaan, että nuorisojärjestöjen työ tulisi puhdistaa monikulttuurisuuden ja eri kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta.

– On erittäin huolestuttavaa, että kansanedustajan asemassa toimiva henkilö lähtee määrittelemään, minkälaista identiteettiä yksilö saa edustaa. Mitä seuraavaksi? Määritteleekö perussuomalaiset mikä on enemmistökulttuuria, jota Suomessa on lupa harjoittaa?, Räsänen kysyy.

Räsäsen mukaan perussuomalaiset antavat selkeän viestin: He eivät halua nuorten kasvavan ajattelemaan monikulttuurisuutta ja yhteiskunnan moninaisuutta hyvinä asioina. Perussuomalaiset kunnanvaltuutetut pyrkivät kitkemään suvaitsevaisuutta omissa kotikunnissaan ja Immosen kaltaiset valtakunnan tason päätöksentekijät levittävät syrjintään kannustavaa kiihkoa omia kanaviaan pitkin.

– Perussuomalaisten vaalima sorron ilmapiiri uhkaa kaikkien vähemmistöjen asemaa. Herää myös kysymys, onko kaikilla ihmisryhmillä paikkaa Immosen kaltaisten ihanne-Suomessa. Pitääkö seksuaalivähemmistöjen, saamelaisten tai sodassa vammautuneiden veteraanien pelätä, suvaitaanko heidän erilaisuuttaan perussuomalaisessa maailmassa?, Joona Räsänen jyrähtää.

Linkki Olli Immosen lakialoitteeseen