Hallitusneuvotteluista median kautta tihkuneiden tietojen mukaan Kolme Ässää ovat aikeissa ajaa alas ympäristöministeriön. Osana ministerien vähentämistä ja hallinnon karsimista on tarkoitus jakaa ympäristöministeriö niin, että osat yhdistetään maa- ja metsätalousministeriöön, josta tehdään uusi luonnonvaraministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriöön, joka muutetaan rakennetun ympäristön ministeriöksi. Hallituslähteiden mukaan asia on käsittelyssä tänään.

Ajatus ympäristöministeriön lakkauttamisesta ja siirtämisestä uuteen luonnonvaraministeriöön on kestämätön. Suuremmat edut saavutettaisiin sillä, että maa- ja metsätalousministeriö yhdistettäisiin työ- ja elinkeinoministeriöön. On erikoista, että yhdellä elinkeinoalalla on edelleen oma ministeriönsä.

Maa- ja metsätalousasiat kuuluisivat luontevammin työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan, sillä se on yksi elinkeinoala muiden joukossa. Maatalousyhteiskunnan tarpeita varten luotu ministeriö ei ole enää tarpeellinen, emmekä tarvitse erillistä ministeriötä hoitamaan yhden agraaripuolueen edunvalvontaa.

Ympäristöministeriö tulee säilyttää omanaan, ja luonnonvaroihin liittyvät asiat, kuten metsästys ja kalastus, voidaan siirtää ympäristöministeriöön. Nykyisessä hallintomallissa, jossa metsästykseen ja kalastukseen liittyvät asiat ovat maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla, osa lajien monimuotoisuuteen ja ympäristön hyvinvointiin liittyvistä asioista on jäänyt erilaisten eturyhmien jalkoihin, kuten esimerkiksi taannoinen kiista Itämeren lohen kalastuskiintiöistä on surullisesti osoittanut. Itsenäinen ympäristöministeriö on Suomen monimuotoisen ja hyvinvoivan luonnon etu. Se tulee ehdottomasti säilyttää itsenäisenä.

Joona Räsänen
Demarinuorten puheenjohtaja
p. 0505475590
m. joona.rasanen@demarinuoret.fi