Demarinuorten puheenjohtajan Joona Räsäsen mukaan suomalaisten nuorten oppimistulosten romahtamiseen on havahduttava. Räsänen mielestä peruskoulun arjesta pitää pyyhkäistä pölyt pois ja oppimisen tueksi on haettava uudenlaisia ratkaisuja.

– Peruskouluun tarvitaan uutta toimintakulttuuria. Opetusmenetelmien on seurattava aikaa ja koulunkäynnistä täytyy tehdä paitsi hyödyllistä, myös mielekkään tuntuista. Yksi tärkeimmistä askelista on teknologian käytön lisääminen osaksi päivittäistä koulutyötä, Joona Räsänen toteaa.

Räsänen pelkää, että peruskoululaisten digitaalisissa taidoissa nähdään entistä suurempia keskinäisiä eroja, mikäli oppimisen tarvetta ei huomioida peruskoulussa. Tämä eriarvoistava kehitys on saatettava päätökseen.

– Tietoyhteiskunnaksi nimetyssä maassa jokaiselle peruskoululaiselle on opetettava omatoimisen tiedonhaun taitoja sekä terve annos lähdekriittisyyttä. Tietotekniset taidot kehittyisivät korvaamalla paperiset oppimateriaalit sähköisillä. Tätä tarkoitusta varten jokaisella koululaisella voisi olla käytössään tablettitietokone. Tabletin avulla opetustilanteista saataisiin nykyistä monipuolisempia ja nuorten tarpeet kyettäisiin huomioimaan paremmin, Räsänen esittää ja jatkaa:

– Opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmaissut halun lisätä tietoteknisen opetuksen määrää tulevassa opetussuunnitelmassa. Tablettien käyttöönotto tukisi myös ministeriön tavoitetta. Tablettien yleistymisen myötä myös sähköisten oppimismateriaalinen kehittäminen vauhdittuisi ja oppimateriaalit olisivat nykyistä varmemmin kaikkien ulottuvilla.