Sosialidemokraattiset Nuoret ry haluaa Suomeen yksinäisyyden poistamisen toimenpideohjelman. Demarinuorten mukaan ongelman vähättelyn sijaan on tunnustettava, että yksinäisyys kurjistaa ihmisten elämää ikään ja yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta.

– Suomi on täynnä menestystarinoita ja kilpailun henkeä. Jo peruskoulussa opetetaan suorittamaan, menestymään ja kilpailemaan. Tämän ilmiön seuraukset näkyvät koulujen arjessa. Nuoret kokevat jäävänsä yksin ja ulkopuolisuuden tunne johtaa pahimmillaan sosiaalisiin ongelmiin ja eristäytymiseen. Sosiaalisten seurausten ohella yksinäisyys on myös suuri kansantaloudellinen haaste, puheenjohtaja Joona Räsänen toteaa.

Kansallinen nuorisotutkimus 2012 kertoo joka kolmannen 15–19 –vuotiaan kokevan yksinäisyyttä. Nuorten ohella myös vanhuusiän yksinäisyyttä tutkitaan ja asiasta tehdään vuosittaisia tilastoja. On harhaa luulla, etteikö ongelma koskisi myös keski-ikäisiä ja työssäkäyvää väestöä. Juurettomuus sekä sosiaalisten verkostojen ja läheisyyden puute vaivaavat myös yhteiskunnan vahvimpia jäseniä.

– Yksin pärjäämisen sijaan tarvitaan yhteisöllisyyttä ja toisista välittämistä. Kukaan ei voi ratkaista ongelmaa yksin, mutta tavoitteeseen pääseminen vaatii johtajuutta ja selkeitä suuntaviivoja. Toivon tasa-arvoministeri Arhinmäeltä aktiivisuutta asian suhteen. Suomi tarvitsee toimenpideohjelman, jonka tarjoamilla askelmerkeillä Suomesta poistetaan yksinäisyys vuoteen 2020 mennessä, puheenjohtaja Räsänen linjaa.