Kansalaisaloite, jonka mukaan terveydenhoitohenkilökunnan on saatava vakaumukseensa vedoten kieltäytyä raskaudenkeskeytyksistä on saanut 50 000 allekirjoitusta ja pääsee eduskunnan käsittelyyn. Meidän mielestämme tämä aloite edustaa väärää ja taantumuksellista politiikkaa, jonka vuoksi se on hylättävä.

Suomen aborttilaki oli vuonna 1970 yksi Euroopan vapaamielisimmistä ja edusti Pohjoismaiden kärkeä. Nyt se on kuitenkin jäänyt ajastaan jälkeen. Lukuun ottamatta vanhoillisimpia katolisia maita käytännössä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa jokainen, joka kokee abortin tarvitsevansa ja pyytää sitä, on oikeutettu saamaan sen.

Kun Suomessa vain erityisluvan saaneet sairaalat saavat suorittaa abortteja, kyseisen lakiuudistuksen läpimeneminen vaarantaisi oikeuden raskaudenkeskeytykseen etenkin suurten keskusten ulkopuolella. Pahimmillaan tämä tarkoittaisi tilannetta, jossa pienemmissä maakunnissa joutuisi erikseen etsimään lääkäriä antamaan lausuntoa ja kynnys hakea apua nousisi. Tämä voi nopeasti johtaa mm. ei-toivottujen teiniraskauksien nousuun. Jo nykyinen vaatimus siitä, että raskaudenkeskeytys vaatii kahden lääkärin luvan on kohtuuton – päätökseen voi vaikuttaa lääkärin, sosiaaliviranomaisen, kätilön, oikeusturvakeskuksen tai isän kanta. Raskaudenkeskeytyksen perusteet eivät kuulu sosiaaliviranomaisille tai muillekaan ulkopuolisille. Jokaisella kansalaisella on oikeus saada palvelua viranomaiselta milloin hän sitä tarvitsee, eikä eettiset tai vakaumukselliset syyt riitä esteeksi. Jokainen lääkäriksi valmistuva tulisi tarkoin harkita ammatinvalintaansa ja ammattietiikkaa, jottei eettistä tai vakauksellista ristiriitaa syntyisi.

Vaadimme, että lakia uudistetaan siten, että raskaudenkeskeytys sallitaan jokaiselle raskaana olevalle, joka sitä pyytää, eikä kukaan saa estää kansalaisten laillisten oikeuksien toteutumista.

Jokaisella on oikeus päättää omasta kehostaan ja jokaisella lapsella on oikeus syntyä toivottuna.

Maria Nyroos
Demarinuorten tasa-arvotyöryhmän puheenjohtaja