Pohjoismaisen sosialidemokraattisen hyvinvointivaltion malli on käytössä koko maailmassa. Maailmassa on vapaa media, ja kaikki saavat liikkua vapaasti. Autoritarismia ei enää ole, maailmassa ei enää sodita eikä kärsitä nälänhädästä tai köyhyydestä. Ydinaseita ei enää ole.

Jokainen ihminen saa olla sellainen kuin on eikä rasismia, syrjintää tai ennakkoluuloja enää ole.

Maailmassa ei ole enää kerskakulutusta, ja kiertotalous on yleinen ja vallitseva talousmalli. Ilmastonmuutos on saatu pysäytettyä eikä ympäristöä enää tuhota eikä saastuteta. Ekologisten kulkuvälineiden käyttö lisääntyy. Käytämme enemmän julkista liikennettä ja pyöräteitä rakennetaan koko ajan lisää. Fossiilisten polttoaineiden käyttö on lopetettu ja käytämme puhdasta energiaa.

Olemme pelastaneet harvinaiset ja uhanalaiset eläinlajit. Sademetsien hakkuu on lopetettu ja uudet vedenpuhdistuslaitokset ovat parantaneet Itämeren tilaa huomattavasti. Ekologinen ja puhdas ruoka on itsestäänselvyys. Keinotekoinen liha on korvannut tavallisen lihan. Suomessa on valtavasti norppia.

Jokainen ihminen maailmassa osaa lukea ja kirjoittaa. Vapaus, veljeys, tasa-arvo ja sivistys ovat tärkeitä arvoja. Uskonto on erotettu politiikasta ja valtiosta. Vihkojen ja oppikirjojen sijaan kouluissa ja korkeakouluissa käytetään esimerkiksi tabletteja ja muita välineitä.

Maailmassa ei ole enää korruptiota, ja veroparatiisit on saatu kitkettyä. Tuloerot ovat kaventuneet koko maailmassa, ja Suomessa ei ole enää valtionvelkaa.

Naiset ja miehet saavat samaa palkkaa, ja halpatyövoiman käyttöä ei enää ole. Työläisten oikeudet toteutuvat kaikissa maissa, ja jokainen tulee palkallaan toimeen. Työolot ovat parantuneet. Automaatio on vähentänyt perustöitä, ja maailmassa tehdään yhä enemmän asiantuntijatöitä. Työttömyyttä on vähennetty ja sen vähentämisestä keskustellaan edelleen aktiivisesti. Alanvaihto on helpompaa. Lisä- ja täydennyskoulutus ovat kiinteä osa työelämää. Työn tehokkuuden nousun ansiosta ihmisillä on enemmän vapaa-aikaa.

Suomessa tasa-arvo toimii hyvin ja translaki on vihdoin uudistettu niin, että se ei enää loukkaa ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia. Kaikille on tarjolla perustoimeentulo. Jokaisella on mahdollisuus harrastaa kohtuuhintaisesti ja liikuntapalveluita tarjotaan maksuttomasti. Jokaisella on turvallinen lähiympäristö. Julkisessa terveydenhuollossa ei ole jonoja ja mielenterveysongelmiin saa hoitoa nopeasti ja maksutta. Ennaltaehkäisevät palvelut on kunnossa ja esimerkiksi terveyskatsastus tehdään vuosittain.

Yhden luukun periaate toimii vihdoinkin, myös verkossa. Palvelut ovat saavutettavissa fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti esteettömästi. Maksuton varhaiskasvatus ja maksuton toinen aste ovat todellisuutta. Työelämään tutustumista lisätään peruskoulussa.

Kulttuuria arvostetaan, ja erilaisia kulttuuripalveluita on kaikkien saatavilla. Suomessa luodaan aktiivisesti uutta yhteisöllistä kulttuuria ja uudenlaista työväenkulttuuria.

Yrittäjiä, erityisesti nuoria yrittäjiä, tuetaan voimakkaammin. Yrittäjien sosiaaliturvaa on parannettu. Yritykset ovat vapaaehtoisesti lisänneet yhteiskunta- ympäristö- ja sosiaalista vastuutaan.

Euroopassa on hyvä sisäinen ja ulkoinen turvallisuus. Eurooppa on yhtenäisempi, ja Euroopan unioni on kansanvaltainen. EU:ssa on olemassa vahvempi sosiaalinen ulottuvuus. 

 

Demarinuorten visio maailmasta 2030 on toteutettu Demarinuorten uusien jäsenten Tulevaisuuden Tekijät -koulutuksessa Oulussa 27.2.-1.3.