Suomen kunnilla on vuodesta 2006 lähtien ollut mahdollisuus korvata virkamiehenä toimiva kunnanjohtaja valtuuston valitsemalla pormestarilla, joka on poliittisessa vastuussa toimistaan. Ehdotamme, että myös Turussa siirryttäisiin pormestarimalliin demokratian vahvistamiseksi.

Pormestarimalli on yleisessä käytössä monessa Euroopan maassa, kuten Saksassa ja Norjassa. Suomessa sitä käytetään Pirkkalassa ja Tampereella, jossa pormestarimallista on saatu hyviä kokemuksia.

Kyselytutkimusten mukaan luottamushenkilöiden vaikutus valmisteluun on lisääntynyt ja kuntalaisten kiinnostus politiikkaan on kasvanut. Politiikan seuraaminen ja siihen osallistuminen on helpottunut, kun kaupunginjohtajan valintaan liittyvistä kassakaappisopimuksista ja kulissien takaisista lehmänkaupoista on siirrytty avoimesti poliittiseen luottamushenkilön valintaan.

Nykytilanteessa osa-aikaisilla luottamushenkilöillä ei ole aikaa perehtyä asioihin ja vaikuttaa valmisteluun, joten päätösvaltaa on siirtynyt liikaa kaupunginjohtajalle ja muille virkamiehille, jotka eivät ole poliittisessa vastuussa kuntalaisille.

Turussa kaupunginhallituksen puheenjohtaja on jo täysipäiväinen, mutta viimeinen askel täyteen pormestarimalliin puuttuu vielä. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien ja demokratian toteutumisen turvaamiseksi Turun pitäisi ottaa tämä askel.

Koska pormestarikaudet noudattavat kunnallisvaalikausia toisin kuin kaupunginjohtajan pitkät seitsenvuotiskaudet, pormestarin valinta noudattaa kunnallisvaalien tulosta. Näin kuntalaisilla on vaaleissa todellinen mahdollisuus vaikuttaa kaupungin korkeimpaan johtoon.

Pormestarimallin käyttöön ottaminen ei tietenkään yksin riitä, vaan mallia pitää myös toteuttaa avoimesti keskustellen ja demokratiaa kunnioittaen. Pormestariehdokkaiden nimiä ei kuulu pantata, vaan puolueiden on tuotava ne selvästi esiin vaalikampanjoissaan, jotta äänestäjät voivat tehdä perustellut valintansa.

Viime vuosina Turun kunnallispolitiikka on tullut valtakunnalliseksi puheenaiheeksi lähinnä loputtoman toriparkkikeskustelun vuoksi.

Siirtymällä demokraattiseen ja avoimeen pormestarimalliin Turku antaisi hyvää esimerkkiä lähikunnille, ottaisi oikeutetun paikkansa edelläkävijänä ja nousisi kuntakentän puheenaiheeksi pitkästä aikaa positiivisesti.

Toivomme, että Turun päättäjillä on rohkeutta tarttua tähän tilaisuuteen.