Kannanotto, vapaa julkaistavaksi heti. 

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto, Demarinuoret, Kokoomusnuoret, Vihreät nuoret, Vasemmistonuoret, RKP-nuoret, Liike Nyt Nuoret ja Kristillisdemokraattiset Nuoret vaativat saamelaiskäräjälain uudistamista YK:n ihmisoikeuskomitean velvoitteen mukaisesti. 

Esitys uudesta saamelaiskäräjälaista edennee eduskunnan käsittelyyn marraskuussa. Eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt ja Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto vaativat, että saamelaiskäräjälaki uudistetaan nyt, jotta Suomi voi korjata YK:n ihmisoikeuskomitean vuonna 2019 toteaman ihmisoikeusloukkauksen. Ihmisoikeuskomitea on todennut, että Suomi on loukannut kansalais- ja poliittisten oikeuksien sopimusta. Lisäksi Suomi on saanut muita suosituksia koskien saamelaisten oikeuksia. 

Ihmisoikeuskomitea on ottanut 1. huhtikuuta 2021 saamelaisten oikeuksia koskevat suositukset nopeutettuun seurantaan. Komitea kiinnitti huomiota erityisesti siihen, että saamelaiskäräjälain äänioikeusmääritelmää ja neuvotteluvelvoitetta ei ole muutettu tavalla, joka turvaisi saamelaisten itsemääräämisoikeuden. 

”Saamelaiskäräjälain uudistamiselle on selkeä velvoite YK:n ihmisoikeuskomitealta. On tärkeää, että äskettäin YK:n ihmisoikeusneuvostoon valittu Suomi sitoutuu turvaamaan ihmisoikeuksien toteutumisen myös kotimaassaan. Saamelaiskäräjälain uudistaminen avaisi vihdoin tien saamelaisten oikeuksien edistämiseksi monilla yhteiskunnallisilla tasoilla, kuten sote-palveluiden, elinkeinojen sekä saamenkielisen – ja kielen opetuksen kehittämisessä”, toteavat eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt. 

Eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt ja Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto korostavat, että lain uudistamisella on suuri merkitys yksilölle, saamelaisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi, mutta myös saamelaisten luottamukseen suomalaiseen oikeusjärjestelmään ja päätöksentekoon.  

”Tämänhetkinen laki ei vastaa nykyaikaista käsitystä alkuperäiskansojen oikeuksista. On siis korkea aika uudistaa laki, jotta saamelaisten edellytykset itsemääräämisoikeuteen sekä kielen ja kulttuurin ylläpitoon ja kehittämiseen toteutuvat”, toteaa Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio. 

Lain muutosta valmistellut toimikunta esittää useita saamelaisten oikeuksia edistäviä muutoksia lakiin. Esityksessä muun muassa helpotettaisiin äänestämistä, vahvistettaisiin Saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä ja varmistettaisiin aito vaikuttamismahdollisuus kieleen ja kulttuuriin vaikuttaviin toimenpiteisiin. Saamelaiskäräjälaki on siis uudistettava nyt. 

Anni-Sofia Niittyvuopio
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtaja
+358 40 7082 072
anni-sofia.niittyvuopio@samediggi.fi 

Pinja Perholehto
Demarinuorten puheenjohtaja
+358 40 0596521
pinja.perholehto@demarinuoret.fi 

Matias Pajula
Kokoomusnuorten puheenjohtaja
+358 505 753 347
matias.pajula@kokoomusnuoret.fi  

Brigita Krasniqi ja Peppi Seppälä
Vihreiden nuorten puheenjohtajat
+358 40 961 1330, +358 040 721 7912
puheenjohtajat@vihreatnuoret.fi  

Liban Sheikh
Vasemmistonuorten puheenjohtaja
+358 50 5019 721
Liban@vasemmistonuoret.fi  

Frida Sigfrids
RKP-nuortenpuheenjohtaja
+358 40 5910 874
frida.sigfrids@su.fi  

Joel Kettula
Liike Nyt Nuorten puheenjohtaja
+358 45 6337 843
joel.kettula@liikenyt.fi  

Annika Lyytikäinen
Kristillisdemokraattisten Nuorten puheenjohtaja
annika.lyytikainen@kdnuoret.fi