On paikallaan kiittää työmarkkinajärjestöjä eläkeratkaisusta. Työmarkkinajärjestöjen neuvottelutulos on nuorten edun mukainen ja siitä hyötyvät erityisesti ne sukupolvet, jotka ovat vasta tulossa mukaan työelämään. Neuvottelutuloksen suurimpia saavutuksia on, että eläkettä kertyy jatkossa tasaisesti koko työuran ajalta jo 17-vuotiaasta lähtien. Tämä jos mikä on oikeudenmukaisuusteko. Työura on kokonaisuus ja nuorena tehdyn työn tulee olla aivan yhtä arvokasta kuin vanhempanakin tehty työ. Eläkejärjestelmän rahoitus on nyt myös turvattu tuleville polville.

Tämä myös antaa vahvan viestin siitä, että eläkkeen kertymiseksi pitää tehdä työtä. Se kannustaa valmistumaan nopeammin, välttämään pitkiä katkoksia työurassa sekä  jatkamaan työntekoa entistä pidempään. Pitkästä ja katkeamattomasta työurasta hyötyvät sekä työntekijät että julkinen talous. Jos pidentyvä elinaika kasvattaa työhön osallistumista, niin työntekijä saa paremman eläkkeen sekä kunnat ja valtio enemmän verotuloja.

Eläkeratkaisussa päädyttiin myös nostamaan portaittain vanhuuseläkkeen alaikärajaa 63-ikävuodesta 65-ikävuoteen. Todellisen eläköitysmisiän nostaminen ja työurien pidentäminen vaatii kuitenkin työkyvyn ja työhyvinvoinnin parantamista entisestään. Työmarkkinajärjestöjen ja varsinkin työnantajien on seuraavaksi otettava tämä haaste tosissaan ja saatava ratkaisuja aikaiseksi. Muuten työurien pidentäminen jää haaveeksi.

Työmarkkinajärjestöt pystyivät kantamaan vastuuta ja löysivät yhteisen ratkaisun, joka vastaa sille asetettuja tavoitteita. Tämä on jälleen osoitus sopimuskulttuurimme toimivuudesta. Eläkeratkaisu on kiistämättä tämän vuosikymmenen suurin sosiaalipoliittinen päätös ja se luo yhteiskuntaamme lisää kipeästi kaipaamaamme taloudellista varmuutta ja ennakoitavuutta.

Eläkejärjestelmän turvaaminen pitkällä aikavälillä edellyttää uutta työtä ja työpaikkoja Suomeen. Tässä meillä riittää vielä tekemistä.

Lisätiedot:
Joona Räsänen
puheenjohtaja
050 547 5590
joona.rasanen@demarinuoret.fi