Olen koko aikuisikäni työskennellyt erilaisissa määräaikaisissa työsuhteissa aina nollatuntisopimuksista täysipäiväisiin projekteihin. Työelämä on muuttunut vuosikymmenien aikana ja nykyään on tyypillistä, että työuran aikana työskennellään useilla eri työnantajilla. Nuorille toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet ovat harvinaista herkkua ja työuran projektiluontoisuus johtaa väkisinkin useampaan “töiden välissä”-jaksoon.

Muuttunut työelämä kaipaa kipeästi sosiaaliturvan remonttia, josta hyvänä ehdotuksena on esimerkiksi Demarinuorten yleisturva. Nopeaa reagointia kaipaisi kuitenkin erityisesti työttömyysturvan alkuvaihe, jolloin pahimmillaan ensimmäistä työttömyyskorvausta voi joutua odottamaan jopa kuukausia. Joskus sitä saa vasta sen jälkeen kun on jo löytänyt uusia töitä.

Itse olen törmännyt ongelmaan jo muutamaan otteeseen, ensimmäisen kerran kymmenen vuotta sitten ja viimeksi viime vuonna. Työttömäksi jäätyäni olen parhaimmillaan joutunut odottelemaan työttömyystukea 12 viikkoa ja vain siksi, että olin tehnyt tarvittaessa töihin kutsuttavan-työsopimuksen (nollatuntisopimus)  ja työskentelin työttömyyteni aikana muutamia päiviä kuussa. Selvitystä ja todistuksia tästä “uudenlaisesta” työsuhteesta pyydettiin pariin otteeseen ja niiden käsittely ver parhaimmillaan te-toimistossa viikkoja. Selvityksen ja todistuksien lisäksi piti tietysti myös aluksi toimittaa perinteiset työ- ja palkkatodistukset.

Erilaiset osa-aikatyöt ja määräaikaiset sopimukset ovat olleet osa työelämää jo pitkään ja silti tukijärjestelmää ei ole viimeisen kymmenen vuoden aikana saatu parannettua. Onnekseni minulla on kattavat turvaverkot ja olen näistä odotteluista huolimatta pystynyt maksamaan vuokrani. Kaikki eivät kuitenkaan ole yhtä onnekkaita ja joillain kolmen kuukauden tulottomuus voi aiheuttaa helposti henkilökohtaisen konkurssin ja pitkäaikaisia ongelmia henkisen jaksamisen kanssa pahimmillaan aina syrjäytymiseen asti.

Yhtenä hätäratkaisuna voisi olla työttömäksi jouduttaessa heti myönnettävä työttömyysturvan perusosa (toisin sanoen toimeentulotuki jonka saisi ilman erillistä hakemista), jolla pystyisi kattamaan pakollisia menoja. Kun hakemus on asiallisesti käsitelty, maksettaisiin mahdolliset ansiosidonnaiset lisät tai tarveharkintaiset korotukset jälkikäteen. Toki toimeentulotukea voi hakea jos odottaminen pitkittyy, mutta se on taas yksi byrokraattinen pysäkki jo valmiiksi monimutkaisessa prosessissa. Perusosa toimisi nopeana ratkaisuna sosiaaliturvan kokonaisuudistusta odotellessa. Joka tapauksessa jotain pitää tehdä pian, mikäli halutaan ennaltaehkäistä yksilöiden velkaongelmien kasaantumista muuttuneessa työmaailmassa ja niiden myötä tulevien henkisten ongelmien aiheuttamia välillisiä ja välittömiä kustannuksia yhteiskunnalle lähivuosina.

Sara Etola
Demarinuorten liittohallituksen jäsen