Regeringens aktiveringsmodell har väckt starka åsikter runt om i Finland. Krafter för att häva beslutet har lett till ett medborgarinitiativ som på rekordtid samlat mängden namn som behövs för att medborgarinitiativet ska tas upp till behandling i riksdagen. Medborgarinitiativet tar fasta på att regeringens förslag om att aktivera de som inte har ett jobb för tillfället innebär att med hot om att sänka deras utkomst tvinga dem “aktivera sig”, och att kraven för aktivering är för höga. Kraven innefattar att den arbetssökande inom tre månader måste hitta någon typ av jobb eller en arbetsfrämjande utbildning på minst en vecka.

Aktiveringsmodellen är ett uttryck för regeringens nedlåtande attityd där arbetslösa anses vara lata. Situationen ser dock inte ut som den gör för att arbetssökande skulle vara lata eller undvika söka jobb. Orsaken är helt enkelt att det inte finns tillräckligt med lediga arbetsplatser. Exempelvis i november 2017 fanns det hela 271 000 arbetssökande. Samma tid fanns det endast 46 000 lediga jobb. Det fanns alltså lediga jobb endast för 17% av de arbetssökande. Och då förbiser vi även att många av dess jobb inte är möjliga för den arbetslösa att söka utan tidigare arbetserfarenhet eller lämplig utbildning.

Det är därför felriktat av regeringen att straffa människor som är arbetslösa för att de är arbetslösa. Ingen skulle straffa sjuka för att de är sjuka eller spädbarn för att de inte kan gå. Om orsaken till arbetslösheten är extern, är det oetiskt att straffa den arbetslöse för det.

Alla tycker dock inte att regeringens aktiveringsmodell är en dålig idé. Svensk Ungdoms ordförande Christoffer Ingo citeras i lördagens (30.12) Vasablad under rubriken “Regeringen gör ändå något”. Där framhåller han i något positiva ordalag regeringens försök att aktivera människor.

Ingo talar dessutom varmt för Danmarks arbetsmarknadsmodell, och för en så kallad “flexibilitet” i arbetslivet där det är lätt att avskeda anställda. SFP har även länge talat för lokala avtal i arbetslivet. En sådan lösning tycker vi inom unga socialdemokrater är väldigt problematisk. Finlands hela arbetsmarknad bygger på förhandlingar och avtal som görs mellan arbetstagare, arbetsgivare och stat. Så har vi under stora delar av vår hundraåriga historia kommit överens om våra löner, våra semestrar, åtta timmars arbetsdag, föräldraledighet och annat. Samtidigt som systemet garanterat samhällsfred och tydliga spelregler på arbetsmarknaden, vilket vårt näringsliv mått gott av.

Om arbetsavtal istället avgörs lokalt läggs ansvaret helt på den enskilde löntagaren. Människor i en svag förhandlingsposition eller med otillräckliga kunskaper om sina möjligheter, vilka kan inkludera unga, invandrare och kvinnor, blir totalt överkörda i förhandlingsprocessen och ojämlikheten på arbetsmarknaden riskerar öka dramatiskt.

Vi vill även framhålla att en aktiv arbetsmarknadspolitik som den i Danmark kräver mångfaldigt ökade resurser till TE-centralen, så att de arbetssökande verkligen kan ha en personlig handläggare och tas emot väl när de söker jobb, vilket inte är fallet idag.

Vi håller med om att arbetsmarknaden måste förnyas, och att det finns problem där stöden och skattesatserna inte är anpassade till den nuvarande situationen där många har fler jobb än ett eller arbetar mer ibland och mindre under andra tider.

SDP har presenterat flera modeller och idéer för högre sysselsättning som inte inkluderar att straffa de som har det sämst. Tvärtom har vårt parti velat undersöka och stöda arbetslösas hälsa, lansera tjänster för arbetsmatchning, samt göra det lättare för egenföretagare att anställa sin första anställda. Därtill vill vi satsa på utbildningen och möjligheten att fortbilda sig.

Om det är flexibilitet som eftersträvas, kan jag även tala varmt för den socialdemokratiska Yleisturva-modellen, som är en basinkomst-liknande flexibel socialskyddsmodell som fungerar som ett skyddsnät samtidigt som det belönar aktivitet i olika former. Christoffer Ingo kan ta och bekanta sig med den modellen innan han i fortsättningen säger att socialdemokratiska modeller skulle skapa flitfällor.

 

Finlands Svenska Unga Socialdemokrater

Rebecca Åkers, Ordförande