31.-2.6. Kööpenhamina, Tanska
FNSU Conference

Pohjoismaan demarinuoret ja -opiskelijat järjestää Kööpenhaminassa suuren konferenssin, jonka aiheena on “A new era for the Social Democratic welfare state”. Nuorten ja opiskelijoiden lisäksi mukana ovat myös pohjoismaiset ammattiyhdistysliikkeet, vaikutusvaltaiset poliitikot sekä sosialidemokraattiset ajatuspajat.

Miten hyvinvointimalli voi selviytyä markkinatalouden ja oikeistolaisen politiikan paineessa? Kuinka kansalaisten oikeudet laadukkaisiin palveluihin ja hyvään työelämään voidaan turvata? Hyvinvointiyhteiskunnan nykyisiin haasteisiin pohditaan vastauksia yhdessä luentojen, työryhmien ja työpajojen kautta. Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin.

Demarinuoret ja SONK lähettää seminaariin 11 hengen delegaation. Mukaan lähteviltä edellytetään aktiivista osallistumista seminaariin sekä kielitaitoa. Seminaarin kieli on englanti.

Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt.

Osallistumismaksu on 100 euroa ja se laskutetaan osallistujilta jälkikäteen. Maksu sisältää matkat kotimaassa ja ulkomaille, ruuat, osallistumismaksun ja majoitukset. Haun päättymisen jälkeen osallistujille ilmoitetaan delegaation kokoonpanosta ja tapahtuman peruuttaminen kuluitta on mahdollista vuorokauden sisällä. Muutoin peruuttaa voi vain sairaustapauksissa.

Osallistujien velvoitteena on toimittaa tapahtumasta n. 2000 merkin mittainen vapaamuotoinen raportti, jossa kuvataan tapahtuman keskeisiä sisältöjä. Mikäli raporttia ei toimiteta, osallistujalta peritään kaksinkertainen osallistumismaksu. Vaihtoehtoisista ja luovista raportointitavoista voidaan sopia erikseen ottamalla yhteyttä elisa.selinummi(a)demarinuoret.fi. Raportit lähetetään liittohallitukselle, kv-työryhmälle ja julkaistaan sopivassa muodossa liittojen nettisivuilla.

Lisätietoja:
Elisa Selinummi
elisa.selinummi(a)demarinuoret.fi
+358 400 671 203

– – – –

FNSU Conference, Danmark
31.5-2.6 Köpenhamn, Danmark

Nordens socialdemokratiska ungdoms- och studerandeorganisationer ordnar en stor konferens i Köpenhamn, vars tema är ”A new era for the Social Democratic welfare state”. I kongressen deltar, förutom ungdomar och
studerande, också nordiska fackföreningar, inflytelserika politiker och
socialdemokratiska tankesmedjor.

Hur kan välfärdsmodellen klara sig i den press marknadsekonomin och
högerpolitiken utsätter den för? På vilket sätt kan medborgarnas rätt till bra service och arbetsliv tryggas? Välfärdssamhällets utmaningar i dag och svar på dem dryftar man tillsammans genom föreläsningar, arbetsgrupper och workshops. Närmare program publiceras senare.

Unga Socialdemokrater i Finland (Demarinuoret) och SONK sänder en delegation på 11 personer till seminariet. Av deltagarna förutsätts aktivt deltagande på seminariet och språkkunskaper. Seminariets språk är engelska.

Anmälningen har slutats.

Deltagaravgiften är 100 euro och faktureras av deltagarna i efterhand.
Avgiften innehåller resorna i Finland och utomlands, maten, deltagaravgiften och inkvarteringen. Efter att ansökningstiden tagit slut informeras deltagarna om delegationens sammansättning och då är det möjligt att avanmäla sig utan kostnad inom ett dygn. Annars kan man avanmäla sig endast i sjukdomsfall.

Varje deltagare bör efter evenemanget lämna in en fritt formulerad rapport på ca 2000 tecken, där man beskriver evenemangets centrala innehåll. Ifall man inte lämnar in en rapport bör man betala dubbel deltagaravgift. Alternativa och kreativa rapporteringsmetoder kan man avtala skilt om med politiska sekreteraren (elisa.selinummi(a)demarinuoret.fi). Rapporterna skickas till
förbundsstyrelsen och den internationella arbetsgruppen och de publiceras i lämpligt format på förbundets webbplats.