På Finlands svenska unga socialdemokraters (FSUD) höstmöte ordnades denna vecka och valde en ny styrelse. Ordförande Rebecca Åkers från Korsholm blev omvald, och Lukas Lundin från Ekenäs valdes till ny viceordförande. Resten av år 2017s styrelsemedlemmar är Filip Dahlskog från Nykarleby, Ursula Korpijärvi från Helsingfors, Daniel Grankvist från Korsholm, Jacob Storbjörk från Jakobstad och Jonna Lindqvist från Vasa. Ersättare i styrelsen är Elisabeth Diljaj från Åland och Kennet Mattfolk från Pargas.

”År 2017 kommer FSUD fortsättningsvis att satsa på lågtröskelevenemang som diskussionskvällar, barkvällar, föreläsningar och annat som attraherar unga människor. Fokuset ligger på att ha roligt tillsammans, skapa diskussion och utveckla politiskt intresse”, säger den omvalde ordförande Rebecca Åkers.

Organisationen kommer att i ännu större grad vända sig till yngre människor i gymnasie- och yrkesskoleåldern, och i olika delar av Svenskfinland.

”Höstmötet godkände även ett principprogram för Unga Socialdemokrater, där åsikter om allt från abort, basinkomst, eutanasi, skatter och invandring ingår. Programmet publiceras på vår hemsida och är en lätt inkörsport för unga människor som är intresserade och vill se vad socialdemokrater tycker”, berättar Åkers.