Personer födda år 1987 brukar framhållas som typexempel på “laman lapset” eller “lamabarn” – de som var barn då Finland befann sig i 90-talets lågkonjunktur. De har en betydligt högre andel brottslighet, mer mentala hälsoproblem och i genomsnitt lägre utbildning än andra finländare. Detta har bland annat berott på en hög arbetslöshet och alkoholproblem bland deras föräldrar och dålig socialvård på grund av de inbesparingar som gjordes i och med den ekonomiska lågkonjunkturen.

Just nu lever vi i en annan typ av kris. Coronavirusets följder har slagit hårt mot barn och unga. Grundskoleelever skolas hemma av skärmar och stressade föräldrar. Studerande på andra stadiet blev tvungna att stressa sig igenom studentskrivningarna och förbereda sig på urvalsprov som kan bli inställda eller helt förändras. Skolavslutningar och examinationsceremonier är med stor sannolikhet inställda, vilket för de unga som hela livet sett fram emot att ta studenten eller gå ut grundskolan är en stor besvikelse.

Till råga på allt blir många utan sommarjobb. Många ungas första jobb är inom servicebranschen, en bransch som lidit hårt av coronakrisens framfart. På ett oetiskt sätt har många unga trots att de blivit lovade jobb fått besked om annat bara en månad före sommaren. Även unga som arbetat under året har lidit hårt. Vid permitteringar och samarbetsförhandlingar är det ofta de sist anställda som får gå först, vilket gör att lotten ofta faller på unga.

Oron och osäkerheten har lett till en ökad ångest hos unga, och den utdragna isoleringen kommer att få följder för de ungas psykiska hälsa. Dessutom lär familjevåld och alkoholkon sumtion ha ökat, något som bådar illa för barn och ungas säkerhet.

Finlands svenska unga socialdemokrater uppmanar såväl riksdag som kommunfullmäktige att inte skapa en ny generation av “lamabarn”. Riksdagsledamöter: genomför de reformer som är avsedda att förbättra ungas vardag, som förlängd läroplikt, socialskyddsreform och garanti för mentala hälsotjänster. Kommunfullmäktigeledamöter: spara inte på ungas välmående genom att dra in fritidsaktiviteter, psykologtjänster eller förstora skolgrupper.

Nästa generation behöver er. Vi unga behöver er.

Filip Dahlskog, ordförande för Finlands svenska unga socialdemokrater
Pontus Westmalm, vice ordförande för Finlands svenska unga socialdemokrater