Demarinuorten perustettavalle demokratiatyöryhmälle haetaan haetaan puheenjohtajaa ja jäseniä. Ryhmä toimii sitoutuneesti 1.2.-31.8. 2017 välisen ajan, ja sen tehtävänä on pohtia Demarinuorten ehdotuksia osallisuuden ja demokratian lisäämiseksi yhteiskunnassa. Ryhmä tuottaa demokratian osallisuuden uusia muotoja pohtivan keskusteluasiakirjan, jota käytetään liiton poliittisen työn tukena.

Kerro hakemuksessasi, mikä sinua demokratiatyössä erityisesti kiinnostaa. Jos haet ryhmän puheenjohtajaksi, kerro miten ryhmän toimintaa ohjaisit ja mitä tavoitteita ryhmälle asettaisit.

Vapaamuotoiset hakemukset (max yksi A4) tulee toimittaa poliittiselle suunnittelijalle osoitteeseen jani.kykkanen@demarinuoret.fi 4.1. mennessä. Valinnan työryhmän puheenjohtajasta ja jäsenistä tekee tekee liittohallitus.

Työryhmä työskentelee pääasiallisesti etänä, joten voit osallistua helposti ryhmän työhön. Mahdolliset matkakorvaukset maksetaan, mikäli kokouksia järjestetään ei-sähköisesti.

Lisätietoja
Elisa Selinummi, elisa.selinummi@demarinuoret.fi, p. 0400671203
Mikkel Näkkäläjärvi, mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi, p. 0400765002