Oletko kiinnostunut toimimaan osana verkostoa nuorisoalan toimijoiden parissa? Allianssi on verkosto, joka kokoaa nuorisoalan yhteen erilaisten teemojen ympärille. Luottamushenkilönä pääset tuomaan esiin omaa asiantuntemustasi ja oppimaan uusia asioita yhteistyössä Allianssin hallituksen ja toimiston kanssa. Hae Demarinuorten edustajaksi Allianssin työryhmiin!

Haku on auki seuraaviin työryhmiin:

-Nuorisotyön tulevaisuus

-Nuorten osallisuus ja vaalit

-Nuorisotyö-lehti

-Kansainvälinen nuorisopolitiikka

-Yhdenvertaisuus

Kiinnostuitko? Hae yhteen tai useampaan työryhmään!

Alla ohjeet ja tarkemmat kuvaukset työryhmien työstä.

Hae työryhmään laittamalla vapaamuotoinen hakemus ja CV poliittiselle suunnittelijalle 15.11. mennessä osoitteeseen jani.kykkanen@demarinuoret.fi. Laita sähköpostin aiheeksi “Allianssi-haku”. Työvaliokunta valitsee hakijoista Demarinuorten esitykset Allianssille ja lopulliset valinnat tekee Allianssin hallitus joulukuussa 2016. Päätöksestä ilmoitetaan hakijoille mahdollisimman pian. Kerro hakemuksessasi, mikä sinua allianssissa ja työryhmien työssä erityisesti kiinnostaa. Voit olla jäsenenä vain yhdessä ryhmässä. Valinnoissa huomioidaan sukupuolten tasainen edustavuus.

Työryhmät toimivat sitoutuneesti vuoden 2017 ajan. Kokouksia järjestetään ryhmästä riippuen 4-7 vuoden aikana, ja ne pidetään pääosin Helsingissä. Kokouksiin voi osallistua myös etänä. Luottamushenkilönä toimimisesta maksetaan matkakulut kokouksiin ja edustustehtäviin.

Vuoden 2017 luottamushenkilöryhmät

Nuorisotyön tulevaisuus

Ryhmä seuraa nuorisoalan, nuorisopolitiikan ja nuorten hyvinvoinnin kehityssuuntia ja vahvistaa sen kautta Allianssin ennakointiosaamista. Ryhmä myös osallistuu vuosittaisen Tulevaisuusseminaarin ohjelman valmisteluun. Nuorisotyön tulevaisuus -ryhmä etsii jäsenikseen nuorisoalan asiantuntijoita. Voit olla esimerkiksi kunnallisen nuorisotyön, nuorisotutkimuksen tai nuorisojärjestötoiminnan osaaja

Nuorten osallisuus ja vaalit

Ryhmä käsittelee nuorten äänestysaktiivisuuden vahvistamista ja kunta-, maakunta- ja presidentinvaaleihin liittyviä asioita ja nuorisovaaleja. Myös yleisesti nuorten osallisuuteen, demokratiaan ja demokratiakasvatukseen liittyvät teemat näkyvät ryhmän työssä. Lisäksi ryhmä tukee Allianssin asiantuntijatyötä etenkin nuorten osallistumisoikeuksien edistämisessä. Ryhmään valittavilta toivotaan asiantuntemusta ja kiinnostusta nuorten osallisuuteen, äänestysaktiivisuustyöhön ja demokratiakasvatukseen liittyen.

Nuorisotyö-lehti

Toimitusneuvosto ideoi Nuorisotyö-lehden teemoja ja juttuja sekä niiden kirjoittajia yhdessä päätoimittajan ja toimitussihteerin kanssa. Toimitusneuvosto osallistuu lehden ja sen sähköisten julkaisukanavien kehittämiseen. Haemme toimitusneuvostoon nuorisotoimialaa eri kanteilta tuntevia ihmisiä niin järjestöistä, kunnista, nuorisoalan oppilaitoksista, nuorisotutkimuksenkin parista kuin muistakin yhteisöistä. Toimitusneuvoston jäseniltä edellytetään kiinnostusta lehden sisällön ideointiin ja lehden kehittämiseen. Etsimme ihmisiä, jotka seuraavat aktiivisesti toimialaa, joilla on monipuoliset kontaktiverkostot ja jotka osaavat ja haluavat kirjoittaa. Eduksi lasketaan aiempi kokemus lehden tekemisestä tai juttujen kirjoittamisesta. Nuorisotyö-lehden toimitusneuvosto tarjoaa näköalapaikan ja mahdollisuuden vaikuttaa nuorisotyöstä ja -politiikasta käytävään keskusteluun.

Kansainvälinen nuorisopolitiikka

Ryhmä vaikuttaa kansainväliseen nuorisopolitiikkaan ja seuraa nuorten oikeuksiin liittyviä prosesseja sekä luo, ylläpitää ja kehittää kansainvälisiä verkostoja niin Euroopassa kuin globaalilla tasolla. Ryhmän keskeinen tehtävä on osallistua Allianssin kansainväliseen vaikuttamistyöhön kotimaassa ja kansainvälisillä areenoilla. Ryhmä tuo suomalaisten nuorten ääntä kuuluviin kansainvälisessä nuorisopolitiikassa ja pyrkii edistämään mm. Agenda2030 sekä nuoret, rauha ja turvallisuus -teemojen jalkauttamista, sekä nuorten oikeuksien toteutumista. Kansainvälisen politiikan ryhmä toimii myös jäsennellyn vuoropuhelun kansallisena työryhmänä. Ryhmän jäseniltä edellytetään kokemusta kansainvälisestä toiminnasta sekä kiinnostusta oppia lisää kansainvälisestä nuorisopolitiikasta ja nuorten oikeuksista. Luottamushenkilöiden tehtäviin kuuluu Allianssin edustaminen eri tilaisuuksissa kotimaassa ja kansainvälisillä kentillä, joten hyvistä sosiaalisista taidoista ja vaikuttamiskokemuksesta on etua.

Yhdenvertaisuus

Ryhmä käsittelee yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyviä teemoja nuorten eri elämänalueilla ja nuorisoalalla. Lisäksi ryhmä tukee etenkin moniperustaisen syrjinnän ehkäisyä sekä nuorisotyön inklusiivisuuden ja vammaisten nuorten oikeuksien edistämistyötä. Ryhmä osallistuu Allianssin jäsenjärjestöjen yhdenvertaisuuskartoituksen tekemiseen. Etsimme ryhmään ihmisiä, joilla on asiantuntijuutta yhdenvertaisuudesta ja valmiutta tuoda esiin eri vähemmistöihin kuuluvien nuorten näkökulmia Allianssin työn tueksi.