Demarinuorten toiminta nojaa yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Jokaisella on oikeus olla oma itsensä ja oikeus turvalliseen yhteisöön. Haluamme varmistaa, että tämä toteutuu ja jokaisella on mahdollisimman matala kynnys osallistua Demarinuorten toimintaan niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.

Haemme toimintaamme tukemaan häirintäyhdyshenkilöitä. Heidän tehtävänään on olla läsnä toiminnassa ja tapahtumissa. Kuka tahansa jäsen voi olla häirintäyhdyshenkilöön yhteydessä kohdatessaan häirintää tai syrjintää toiminnassa. Häirintäyhdyshenkilön tehtävänä on kuunnella, tukea ja auttaa tilanteessa tarvittaessa eteenpäin.

Häirintäyhdyshenkilöt toimivat tiiminä, ja vastuu esimerkiksi tapahtumista jaetaan tasaisesti kauden aikana. Tiimi koulutetaan tehtävään ja koulutusta järjestetään myös kauden aikana. Hakijoilta toivotaan jonkin verran kokemusta järjestötoiminnasta, nuorisotyöstä tai muusta vastaavasta toiminnasta joko Demarinuorissa tai muuta kautta.

Lähetä vapaamuotoinen lyhyt hakemus sähköpostilla 31.7. mennessä paasihteeri@demarinuoret.fi.

Lisätietoja:
Juuso Suutari, vt. pääsihteeri,040 848 8215, juuso.suutari@demarinuoret.fi
Inna Rokosa, Tasa-arvotyöryhmän puheenjohtaja, inna.rokosa@gmail.com