Oletko kiinnostunut kansainvälisestä politiikasta, tasa-arvokysymyksistä, työelämän kehittämisestä tai koulutuspolitiikasta? Haluatko verkostoitua ja vaikuttaa konkreettisesti Demarinuorten poliittiseen linjaan? Hae Demarinuorten työryhmiin!

Liittohallitus päätti kokouksessaan avata haun seuraaviin työryhmiin:

-Kansainvälisten asioiden jaosto

-Tasa-arvotyöjaosto

-Toisen asteen koulutuspoliittinen työryhmä

-Työelämätyöryhmä

Kiinnostuitko? Hae yhteen tai useampaan työryhmään!
Alla ohjeet ja tarkemmat kuvaukset työryhmien työstä.

 

Kansainvälisten asioiden jaosto

Demarinuorten kansainvälinen toiminta on monipuolista. Seuraamme maailman tapahtumia ja otamme kantaa ja vaikutamme paremman maailman puolesta. Toimimme aktiivisesti niin kansainvälisessä, eurooppalaisessa kuin pohjoismaisessa kattojärjestössämme. Olemme jäsenenä useassa suomalaisessa kansainvälisyyden alalla toimivassa järjestössä.

Demarinuorten kansainvälisten asioiden jaosto valmistelee Demarinuorten kannat kv-järjestöjen kongresseihin ja toimii puheenjohtajan ja liittohallituksen asiantuntijana kv-kysymyksissä. Ryhmä on vahvasti mukana Demarinuorten kv-kannanottojen laatimisessa.

Hae työryhmään laittamalla vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo liiton poliittiselle sihteerille matias.makynen@demarinuoret.fi. Hakuaikaa on perjantaihin 12.8. saakka. Liittohallitus päättää työryhmän kokoonpanosta kokouksessaan 19.-21.8. ja päätöksestä ilmoitetaan hakijoille mahdollisimman pian. Kerro hakemuksessasi, mikä sinua erityisesti kv-kysymyksissä ja työryhmän työssä kiinnostaa. 

Työryhmän toimikausi on liittokokouskausi 2016-2018 loppuun eli touko-kesäkuuhun 2018. Jäseniltä edellytetään sitoutumista koko kaudeksi. Työryhmän jäsenille korvataan kotimaan matkat kokouksiin ja osallistuminen on mahdollista etänä videoyhteydellä.

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja Jani Kokko, kokkojani@suomi24.fi

Poliittinen sihteeri, Matias Mäkynen, matias.makynen@demarinuoret.fi, 0405094409

 

Tasa-arvotyöjaosto

Demarinuorten tasa-arvojaoston tehtävänä on sekä sisäinen, että ulkoinen tasa-arvotyö. Sisäistä  tasa-arvotyötä on toimiminen sen eteen, että Demarinuorten toiminta on ennen kaikkea yhdenvertaista, tasa-arvoista ja esteetöntä. Ulkoinen tasa-arvotyö on Demarinuorten tasa-arvopoliittisten tavoitteiden edistämistä.

Tasa-arvotyöjaoston tehtävinä on valmistella Demarinuorille yhdenvertaisuussuunnitelma, kehittää häirintäyhdyshenkilötoimintaa sekä toimia puheenjohtajan ja liittohallituksen asiantuntijaelimenä tasa-arvopolitiikan kysymyksissä.

Hae jaostoon laittamalla vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo liiton poliittiselle sihteerille matias.makynen@demarinuoret.fi. Hakuaikaa on perjantaihin 12.8. saakka. Liittohallitus päättää jaoston kokoonpanosta kokouksessaan 19.-21.8. ja päätöksestä ilmoitetaan hakijoille mahdollisimman pian. Kerro hakemuksessasi, mikä sinua erityisesti tasa-arvo -kysymyksissä ja jaoston työssä kiinnostaa.

Jaoston toimikausi on liittokokouskausi 2016-2018 loppuun eli touko-kesäkuuhun 2018. Jäseniltä edellytetään sitoutumista koko kaudeksi. Työryhmän jäsenille korvataan kotimaan matkat kokouksiin ja osallistuminen on mahdollista etänä videoyhteydellä.

Lisätietoja:

Jaoston puheenjohtaja Inna Rokosa, inna.rokosa@gmail.com

Poliittinen sihteeri, Matias Mäkynen, matias.makynen@demarinuoret.fi, 0405094409

 

Toisen asteen koulutuspoliittinen työryhmä

Demarinuorten toisen asteen koulutuspoliittinen työryhmä toimii puheenjohtajan ja liittohallituksen asiantuntijaelimenä toisen asteen koulutuspolitiikkaa koskevissa kysymyksissä. Työryhmän tehtävänä on vaikuttaa niin julkiseen kuin puolueen sisäiseenkin keskusteluun Demarinuorten uusien toisen asteen koulutuspoliittisten tavoitteiden edistämiseksi. Työryhmä etsii avoimesti uusia yhteistyön muotoja toisen asteen opiskelijakuntien ja nuorisovaltuustojen kanssa.

Hae työryhmään laittamalla vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo liiton poliittiselle sihteerille matias.makynen@demarinuoret.fi. Hakuaikaa on perjantaihin 12.8. saakka. Liittohallitus päättää työryhmän kokoonpanosta kokouksessaan 19.-21.8. ja päätöksestä ilmoitetaan hakijoille mahdollisimman pian. Kerro hakemuksessasi, mikä sinua erityisesti koulutuskysymyksissä ja työryhmän työssä kiinnostaa.

Työryhmän toimikausi on liittokokouskausi 2016-2018 loppuun eli touko-kesäkuuhun 2018. Jäseniltä edellytetään sitoutumista koko kaudeksi. Työryhmän jäsenille korvataan kotimaan matkat kokouksiin ja osallistuminen on mahdollista etänä videoyhteydellä.

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja Sara Holappa, sara.holappa@hotmail.com

Poliittinen sihteeri, Matias Mäkynen, matias.makynen@demarinuoret.fi, 0405094409

 

Työelämäjaosto

Työelämätyöjaoston tehtävänä on lisätä Demarinuorten yhteistyötä ammattiyhdistysliikkeen toimijoiden kanssa sekä valmistella ehdotuksia työelämäkysymyksiin liittyen. Työelämäjaosto toimii puheenjohtajan ja liittohallituksen asiantuntijaelimenä työelämän kehittämistä, laatua ja työssä jaksamista koskevissa kysymyksissä. Työelämäjaosto valmistelee ehdotuksia siihen kuinka Demarinuorten ja ammattiyhdistysliikkeen yhteistyötä voidaan syventää.

Hae jaostoon laittamalla vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo liiton poliittiselle sihteerille matias.makynen@demarinuoret.fi. Hakuaikaa on perjantaihin 12.8. saakka. Liittohallitus päättää jaoston kokoonpanosta kokouksessaan 19.-21.8. ja päätöksestä ilmoitetaan hakijoille mahdollisimman pian. Kerro hakemuksessasi, mikä sinua erityisesti työelämäkysymyksissä ja jaoston työssä kiinnostaa.

Jaoston toimikausi on liittokokouskausi 2016-2018 loppuun eli touko-kesäkuuhun 2018. Jäseniltä edellytetään sitoutumista koko kaudeksi. Jaoston jäsenille korvataan kotimaan matkat kokouksiin ja osallistuminen on mahdollista etänä videoyhteydellä.

Lisätietoja:

Jaoston puheenjohtaja Piia Noronen, piia.noronen@gmail.com

Poliittinen sihteeri, Matias Mäkynen, matias.makynen@demarinuoret.fi, 0405094409