Oletko tiedostava, avoin ja kansainvälisesti suuntautunut? Kiinnostavatko nuorten ihmisten oikeudet työelämässä? Haluaisitko osallistua laajaan pohjoismaiseen koulutukseen, joka vie sinut lopulta Etelä-Afrikkaan asti? Hae nuorten ay-aktiivien globaalikoulutukseen Etelä-Afrikkaan!

Työväen Sivistysliitto TSL järjestää globaalikoulun Etelä-Afrikassa, Kapkaupungissa. Kurssi järjestetään 29.10. – 12.11. (Lähtö Suomesta 28.10. ja paluu 13.11). Kurssille tullee osallistujia Suomesta, Ruotsista, Iso-Britanniasta, Saksasta sekä Norjasta. Kurssi järjestetään englannin kielellä. Demarinuoret ja SONK lähettävät globaalikouluun yhden edustajan järjestöä kohden. Vaatimukset osallistujille ovat:

* 20–35 vuoden ikä (suositus)
* hyvä suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito
* aktiivinen toimija omassa liitossaan nyt ja tulevaisuudessa
* sopeutuvainen, joustava ja aktiivinen osallistuja, joka ei hätkähdä pienestä

Kurssin tavoitteena on, että osallistujat oppivat ajattelemaan globaalilla ja solidaarisella tavalla. Kurssilla tutustutaan Etelä-Afrikan ja pohjoismaiden sosiaalisiin, poliittisiin ja ay-liikkeen kohtaamiin haasteisiin ja ratkaisuihin. Lisäksi kurssilla luodaan hyviä verkostoja pohjoismaisten ammattiyhdistysaktiivien sekä Etelä-Afrikan ay-liikkeen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.
Kurssiin kuuluu yhden päivän esitapaaminen Suomessa kesäkuussa, opiskelua verkossa yhdessä muista maista tulevien osallistujien kanssa syksyn aikana sekä kahdeksan päivän kurssi ja kolmen päivän työharjoittelu Etelä-Afrikassa marraskuussa. Kurssin päätteeksi valmistetaan lopputyö, joka sekä kirjoitetaan että esitellään englanniksi.
Lopputyön tarkoituksena on tukea osallistujan oman taustaorganisaation tarpeita, eli lopputyön aihe ja suoritustapa sovitaan yhdessä taustaorganisaation kanssa. Lopputyö voi olla esimerkiksi video, valokuvanäyttely tai radio-ohjelma. Välineet lopputyön suorittamiseen tulee kurssilaisen ottaa itse mukaan.

Hakuohjeet: Demarinuorten ja SONK järjestävät yhteisen haun. Edustajat matkalle valitaan kuitenkin siten, että molemmat järjestöt valitsevat hakijoista oman edustajansa. Vapaamuotoiset hakemukset kurssille lähetetään 11.3.2016 mennessä osoitteeseen matias.makynen@demarinuoret.fi. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan yhteystiedot, ikä, englannin kielen taito, ammattiliitto sekä motivaatio hakea kurssille.

Valinnat tehdään maaliskuussa ja niistä ilmoitetaan kaikille hakijoille henkilökohtaisesti. Ilmoituksen yhteydessä on vielä mahdollista peruuttaa osallistuminen mutta sen jälkeen osallistuminen on sitova. TSL maksaa Demarinuorten ja SONKin edustajalle kurssin osallistumismaksun, matkat sekä majoituksen. Osallistuja maksaa itse ruoka- ja käyttörahansa.
Lisätietoja kurssista:

Demarinuoret: Matias Mäkynen, matias.makynen@demarinuoret.fi

SONK: Noora Luukka, paasihteeri@sonk.fi