Demarinuorten kattojärjestö Young European Socialists – YES:in liittokokous eli kongressi järjestetään Maltalla 1.-3.10. Demarinuoret osallistuu kongressiin etänä. Kokouksessa päätetään järjestön poliittisista linjoista, tulevasta toiminnasta ja henkilövalinnoista tulevalle kaudelle.

Kongressi on mitä parhain paikka päästä vaikuttamaan kattojärjestömme poliittisiin linjoihin. Kokouksessa on osallistujia jokaisesta YES:in jäsenmaasta ja – järjestöstä.

Edustajalta edellytetään ennen kaikkea innokkuutta kansainväliseen työhön ja kohtuullista englannin kielen taitoa sekä sitoutumista delegaation toimintaan. Delegaatio kokoontuu ennen kokousta muutamia kertoja ja valituilta edustajilta edellytetään aktiivista osallistumista myös valmistelevaan työskentelyyn. 

Kongressiin on mahdollista osallistua fyysisesti yhteistapaamisesta Helsingistä käsin (koronatilanteen salliessa) tai kotoa käsin. Edustajille maksetaan kongressikulut kuten matkat Helsinkiin, majoitus (Uudenmaan ulkopuolelta tuleville) ja ruokailut kongressin yhteydessä.

Hae mukaan delegaatioon ja lähde mukaan tekemään eurooppalaista sosialidemokratiaa! Delegaatioon voit hakea täyttämällä tämän lomakkeen 15.8. mennessä. Liiton työvaliokunta tai liittohallitus päättää delegaation kokoonpanosta.

Valinnoista ilmoitetaan hakijoille noin viikon kuluessa hakuajan umpeutumisesta.

Lisätietoja:

Kalle Virtanen

Poliittinen suunnittelija

Puh: 050 5404 318

kalle.virtanen@demarinuoret.fi