Oletko tiedostava, avoin ja kansainvälisesti suuntautunut? Kiinnostavatko nuorten ihmisten oikeudet työelämässä? Haluaisitko osallistua laajaan pohjoismaiseen koulutukseen, joka vie sinut ympäri Pohjois-Eurooppaa ja lopulta Etelä-Afrikkaan asti? Hae nuorten ay-aktiivien globaalikoulutukseen Etelä-Afrikkaan!

Työväen Sivistysliitto TSL järjestää Nuorten Globaalikoulutuksen (Youth Global Awareness Nordic School) 3.–15.11.2013 (pitkän matkan vuoksi lähtö on 2.11. ja paluu 17.11.) Kurssille tulee osallistujia Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Suomesta tulee yhteensä 8 osallistujaa, joista yksi Demarinuorten ja yksi SONKin edustajana.

Vaatimukset osallistujalle ovat:
– alle 30 vuoden ikä
– englanninkielen taito (kurssi pidetään englanniksi)
– aktiivinen toiminta Demarinuorissa tai SONKissa
– sopeutuvaisuus esim. majoitusjärjestelyissä
– Lisäksi arvostamme perustietoja ja – ymmärrystä kansainvälisistä asioista ja ammattiyhdistysliikkeestä

Kurssin tavoitteena on, että osallistujat oppivat ajattelemaan maailmaa globaalilla ja solidaarisella tavalla. Kurssin jälkeen he ymmärtävät globaalin talouden toimintaa, löytävät ratkaisuja uuden epätyypillisen talouden ammattiyhdistyksille tuomiin haasteisiin sekä tuntevat oman liittonsa toiminnan. Lisäksi kurssilla luodaan hyviä kansainvälisiä verkostoja.

Kurssi koostuu neljästä osasta:
1. – Esitapaamien Suomessa: tutustuminen ja perehtyminen Etelä-Afrikkaan (syyskuu)
2. – Pohjoismainen verkkokurssi: 5–10 tuntia työskentelyä verkossa yhdessä muiden osallistujien kanssa (lokakuu)
3. – Kurssi Etelä-Afrikassa 3.–15.11.2013.
4. – Kurssiin sisältyy kolmen päivän työharjoittelu ammattiyhdistysliikkeessä tai kansalaisjärjestössä Etelä-Afrikassa.

Kurssin aikana suoritetaan lopputyö. Lopputyön on tarkoitus tukea edustettavan järjestön (SONKin tai Demarinuorten) tarpeita. Lopputyö voi olla esimerkiksi lehtiartikkeli, video, valokuvanäyttely, blogi, kotimaassa järjestettävä seminaari – vain mielikuvitus on rajana. Kurssille osallistuminen sitoo lähtijää antamaan kurssilla saadun osaamisensa järjestön käyttöön kohtuullisuuden rajoissa myös ensi vuonna.

Hakuohjeet:
Demarinuorten ja SONK järjestää yhteisen haun. Edustajat matkalle valitaan kuitenkin siten, että molemmat järjestöt valitsevat hakijoista oman edustajansa. Hakemukset tulee lähettää viimeistään 11.8.2013 sähköisesti Demarinuorten KV-sihteerille elisa.selinummi@demarinuoret.fi.

Valinnat tehdään samalla viikolla ja niistä ilmoitetaan mahdollisimman pian sen jälkeen. Ilmoituksen yhteydessä on vielä mahdollista peruuttaa osallistuminen mutta sen jälkeen osallistuminen on sitova. TSL maksaa Demarinuorten ja SONKin edustajalle kurssin osallistumismaksun, matkat sekä majoituksen. Osallistuja maksaa itse ruoka- ja käyttörahansa.

Lisätietoja kurssista:
Elisa Selinummi, elisa.selinummi@demarinuoret.fi
Anni Lahtinen, paasihteeri@sonk.fi
Rami Lindström, rami.lindstrom@helsinki.fi (SONKin edustaja 2012)
Matias Mäkynen, matias.makynen@gmail.com (Demarinuorten edustaja 2012)