Allianssi ja YK-liitto hakevat aktiivista nuorisotoimijaa edustamaan Suomen nuoria YK:n yleiskokoukseen osana Suomen valtuuskuntaa sekä toimimaan linkkinä Suomen nuorison ja YK:n välillä. Delegaatin kausi alkaa tammikuussa 2015 ja kestää huhtikuuhun 2016.

YK:n nuoriso-ohjelma ja ajankohtaisten YK-kysymysten seuraaminen luovat nuorisodelegaatin kauden raamit. Valittava henkilö myös sitoutuu Allianssin ja YK-liiton kanssa yhdessä toteutettavaan YK-asioihin liittyvään edustus- ja tiedotustyöhön ja vierailemaan erilaisissa nuorisotapahtumissa kertomassa tehtävästään nuorisodelegaattina ja kuulemassa nuorten näkemyksiä YK-asioista. YK-nuorisodelegaatti osallistuu Allianssin kansainvälisen politiikan jaoston ja työryhmien kokouksiin sekä tarvittaessa YK-liiton hallituksen kokouksiin. Lisäksi nuorisodelegaatti sitoutuu osaltaan aktiivisesti edistämään Allianssin arvoja: osallisuus, yhdenvertaisuus ja kuuluvuus. Kyseessä on luottamustoimi, josta ei makseta palkkaa. Tehtävästä aiheutuvat matka- ja majoituskulut korvataan. Hakijoiksi toivotaan eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Hakijan tulee olla nuori (18-28 -vuotias), nuoriso- tai kansalaisjärjestöissä kokemusta hankkinut, kielitaitoinen, YK- asioista kiinnostunut ja niitä jo jonkin verran tunteva, tehtävään koko ajaksi sitoutunut, esiintymistaitoinen ja sosiaalinen sekä kykenevä kirjoittamaan blogia, raportteja ja artikkeleita aiheesta.

Demarinuorilla ja SONKilla on mahdollisuus suositella tehtävään edustajaa. Mikäli olet kiinnostunut tehtävästä, laita vapaamuotoinen hakemus Demarinuorten KV-sihteerille elisa.selinummi@demarinuoret.fi 16.11. mennessä. Valitun ehdokkaan pitää vielä täyttää varsinainen hakemus (ks. Allianssin kotisivut) ja lopullisen päätöksen YK-nuorisodelegaatista tekee Allianssi ja YK-liitto.

Lisätietoja tehtävästä saa Allianssin kotisivuilta sekä Demarinuorten ja SONKin toimistolta.