Sipilän hallitus järjesti keväällä nuorille ja työntekijöille ikävän yllätyksen, kun se ilmoitti haluavansa helpottaa nuorten määräaikaisten työsopimuksien tekemistä ja kaikkien alle 20 henkilön yrityksissä työskentelevien irtisanomisten helpottamista. Ensiksi mainitun hankkeen hallitus hautasi, mutta päätti jatkaa lain valmistelua, jolla halutaan heikentää henkilöön perustuvia irtisanomisperusteita alle 20 henkilön yrityksissä.

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole asiantuntijoiden mukaan suuria vaikutuksia työllisyyteen. Lakiesityksellä heikennetään vain ihmisten sitoutumista työmarkkinoille ja luodaan uusia rajoitteita yrityksen kasvulle, jos laki muutos etenee hallituksen esityksien mukaan.

Henkilöperusteisen irtisanomissuojan heikentäminen vähentää yrittäjän ja työntekijän sitoutumista ja sen myötä työntekijät vaihtavat helpommin työnantajaa kuin ennen. Se vaikeuttaa ihmisten elämää ja ihan jo asuntolainan saantimahdollisuuksia tulevaisuudessa. Hallituksen esitys heikentää työntekijöiden yhteiskunnallista asemaa huomattavasti ja lisää työelämän epävarmuutta.

Uudistus asettaa myös pienten lasten vanhemmat hankalaan asemaan. Ei ole väärin, että ihminen haluaa panostaa perhe-elämään, kun lapset ovat pieniä. Siihen pitäisi pikemminkin rohkaista kuin lisätä epävarmuutta entisestään. Hallituksen ehdotus heikentäisi myös pienyritysten houkuttelevuutta työnantajana.

Tulevat eduskuntavaalit ovat myös kansanäänestys suomalaisten työehdoista. Vaaleissa voidaan vaikuttaa siihen, että Suomeen saadaan työntekijämyönteinen hallitus. Sipilän hallitus on näyttönsä antanut. Tätä epävarmuutta ja sanelupolitiikkaa ei kaivata enempää Suomeen.

Mikael Kölhi
Demarinuorten liittohallituksen varajäsen