Kulttuurialan ahdinko on puhuttanut viime päivinä paljon. Huoli tulevaisuudesta on aiheellinen paitsi inhimillisistä, myös kansantaloudellisista syistä. Demarinuoret katsoo kuitenkin, että ongelmat johtuvat pääosin rakenteellisista ja oikeudellisista valuvioista. Erivapauksien sijaan kulttuuritoimijat tarvitsevat parempaa lainsäädäntöä ja järjestäytymistä.

“Tällä hetkellä ainoa vastuullinen tapahtuma on peruttu tapahtuma. Ymmärrän silti hyvin ärtymystä, joka kumpuaa eriarvoisuuden kokemuksesta. Ravintolat ovat auki elinkeinovapauden nojalla, mutta kulttuuriin sama oikeusperusta ei toimikaan. On ihan oikeutettua kysyä, onko ravintolaillallinen pienempi riski kuin taidenäyttely“, huokaa Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto.

Alan hätähuudossa on kyse ennen muuta siitä, toteutuuko työlainsäädännössä heikomman suoja. Alalla on huomattava määrä päätoimisia yksinyrittäjiä, ammatinharjoittajia, freelancereita ja apurahalla työskenteleviä. Heidän työmarkkina-asemansa on tavanomaiseen palkansaajaan nähden suojaton, sillä laki ei tunnista itsensätyöllistäjiä. Vaikka epätyypilliset työsuhteet ovat olleet yleisiä kulttuurialalla jo pitkään, on ryhmän puutteellinen sosiaaliturva edelleen yksi järjestelmän keskeisimmistä ongelmista.

“Itsensätyöllistäjien asema laahaa auttamatta muiden perässä. Tämä ei ole mikään uutinen tai uusi ilmiö, vaan pitkään tiedossa ollut epäkohta. Hallitusohjelmakirjaus ei riitä, vaan tarvitaan tekoja. Päättäjien tulee mitä pikimmin laajentaa työsopimuslain soveltamisala koskemaan myös palkansaajiin rinnastettavia itsensätyöllistäjiä”, vaatii Perholehto.

Koronakriisi on tehnyt näkyväksi kulttuurialan työehtoihin ja -ympäristöön liittyviä epäkohtia. Jatkossa työelämän muutostarpeisiin vastataan kuitenkin parhaiten edistämällä korkeaa järjestäytymisastetta. Epätyypilliset työsuhteet ovat nousseet ammattiliittojen työlistalle muun muassa ammattiliittojen ITSET -yhteistyöryhmän kautta, mutta sirpaleinen edunvalvonta ei ole tehokasta.

“Itsensätyöllistäjät ovat väliinputoajia myös suhteessa siihen, kuka heidän etujaan valvoo. Oli kyse sitten kulttuurialan tai itsensätyöllistäjien asioista, kuuluu ääni vahvemmin silloin, kun takana on joukkovoima. Korkeasta järjestäytymisasteesta hyötyy jokainen suomalainen”, päättää Perholehto.

Lisätiedot

Pinja Perholehto
Demarinuorten puheenjohtaja
pinja.perholehto@demarinuoret.fi
p. 040 0596 521