Mainiota Eurooppa-päivää ja onnea kaikille eurooppalaisille!

Olemme osa eurooppalaista yhteisöä. EU pohjautuu meille tärkeille arvoille: ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle, vapaudelle, kansanvallalle, tasa-arvolle ja oikeusvaltiolle. Näitä arvoja meidän on puolustettava, kun niitä haastetaan. Haluamme olla mukana vaalimassa ja rakentamassa sellaista Euroopan unionia, joka perustuu näille arvoille sekä ylläpitää rauhaa, vapaata liikkuvuutta ja ihmisoikeuksia.

Nämä arvot eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Kansallismielinen, ihmisvihamielinen ja populistinen liikehdintä Euroopassa osoittaa, että inhimillisen vastuun kantamiselle on olemassa myös vastarintaa. Ratkaisujen paikka on nyt. Vallitseva pakolaiskriisi on EU:lle näytön paikka: pidämmekö kiinni arvoistamme, vai luisummeko kohti jotain sellaista, minkä pohjalle unionia ei ole rakennettu.

Nuoret uskovat yhä Euroopan unioniin, mutta kuitenkin heidän tulevaisuususkonsa on heikentynyt. EU:n tulee jatkossa yhä rohkeammin tehdä politiikkaa, joka vastaa globaaleihin haasteisiin luoden toivoa. Ilmastonmuutos, luonnonvarojen kerskakulutus ja kasvava eriarvoistuminen ovat ratkaistavissa, kun teemme päätökset ja muutokset yhdessä.