Hallitsematon ilmastonmuutos on eksistentiaalinen uhka. Se tarkoittaa, että riistäytyessään käsistä ilmastonmuutos uhkaa ihmiskunnan olemassaoloa maapallolla. Elämme melko suurella varmuudella viimeisiä vuosia, mutta meillä on vielä mahdollisuus estää sivilisaation romahdus. Mahdollisesti myös maailman paras yhteiskuntamalli, pohjoismainen, demokraattinen hyvinvointivaltio voi selviytyä muutoksesta. Itsestäänselvää ei sekään kuitenkaan ole.

Edessämme on haaste, jonka skaala ja mittakaava ovat useimmille ihmisille täysin käsittämättömiä. En väitä itsekään täysin ymmärtäväni, miten totaalinen vallankumous meillä on edessämme. Osviittaa antaa se, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vaaditun ekologisen jälleenrakennuksen haastetta voidaan verrata Yhdysvaltain massiivisen teollisuuden valjastamiseen sotatalouden tarpeisiin toisen maailmansodan aikana.

On mahdollista, että meillä on ehkä 10-15 vuotta arvioitua enemmän aikaa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Suunnilleen yhtä todennäköistä on, että olemme jo ohittaneet kriittisen pisteen, jonka jälkeen ilmaston lämpeneminen alkaa ruokkia itseään. Joka tapauksessa kyseessä on sellainen uhkapeli, johon yksikään vastuullinen poliittinen puolue tai hallitus ei suostuisi, jos kyse olisi eläkevaroista, valtion velkaantumisesta, kansalaisten terveydestä tai maahanhyökkäyksen uhasta.

Suomalaisten nykyinen korkea elintaso ja hyvinvointi perustuu halpaan ja helposti saatavilla olevaan energiaan. Korkea energiankulutus kuitenkin itsessään tuottaa suurimman osan niistä päästöistä, jotka ovat muokkaamassa planeettamme ilmastosta ihmisille elinkelvotonta. Vaikka hiilettömästi ja kestävällä tavalla uusiutuvasti tuotetun energian määrä on voimakkaassa kasvussa, niin muutoksen vauhti on täysin riittämätön. Vaikka tuuli- ja aurinkoenergian asennukset jatkuisivat nykyisellä prosentuaalisella kasvuvauhdillaan törmäämättä soveltuvien sijoituspaikkojen määriin tai tuotannon rajoituksiin, niin pelkästään niiden avulla emme saavuta EU:n tavoitetta hiilineutraalisuudesta vuoteen 2050 mennessä.

Tämän vuoksi tarvitsemme täysimääräisesti käyttöön kaikki ne energiamuodot, joilla voimme lämmittää ja valaista kotimme, sekä laittaa teollisuuden ja rahtikuljetusten pyörät pyörimään kuormittamatta ilmastoamme enempää. Ensimmäiseksi meidän on raivattava kaikki keinotekoiset byrokraattiset ja hallinnolliset esteet, jotka rajoittavat ongelman ratkaisua. Yksi tällainen ongelma on Suomen nykyinen ydinenergialainsäädäntö, joka vaatii reaktorikohtaista eduskunnan myöntämää ydinvoimalupaa.

Tulevaisuuden sähköä ja lämpöenergiaa tuottavat ydinreaktorit ovat hyvinkin pieniä ja kootaan valmiiksi tehtaan linjastolla. Ne ovat turvallisempia ja soveltuvat useampiin kohteisiin kuin suuret voimalaitokset. Tällaisia voimalaitoksia voidaan ottaa maailmalla käyttöön useita jo 2020-luvun aikana. Ei kuitenkaan Suomessa, jos jokainen yksikkö täytyy hyväksyttää eduskunnalla. Siksi minä ja Demarinuoret haluamme uudistaa ydinenergialain siten, että jatkossa periaatelupa eduskunnalta haetaan tuotettavalle energian määrälle, ei voimalaitoksille. Sen, rakentaako näitä voimalaitoksia joku ja mistä rahoitus saadaan, jätämme päästörajoituksiin vastaavien energiayhtiöiden harkintaan.

Eetu Kinnunen

Demarinuorten Ympäristötyöryhmän puheenjohtaja