Demarinuorten poliittisen ohjelman mukaan luomutuotannon osuutta maataloudesta on kasvatettava. Lisäksi Suomen Sosialidemokraattinen puolue on sitoutunut luomu- ja lähiruoan edistämiseen. Suomalaista ruokapolitiikkaa tuleekin ohjata kestävä kehitys sen ekologisessa, kulttuurisessa, sosiaalisessa ja taloudellisessa ulottuvuudessaan.

Toukokuussa 2013 hallitus julkaisi periaatepäätökset sekä lähiruokaohjelmaksi että luomualan kehittämisohjelmaksi. Luomu- ja lähiruoan osuuden kääntäminen vahvaan nousuun on Suomen maatalouspolitiikan strategisena tavoitteena. Se edellyttää valtiontukien ohjaamista nykyistä enemmän luomu- ja lähiruoan tuotantoon.

Luomuruoka eli luonnonmukainen ruoka on tuotettu laadukkaasti ja ympäristöystävällisesti. Luomutuotannossa ei esimerkiksi käytetä keinolannoitteita tai torjunta-aineita ja eläinten lääkintään liittyy tavanomaiseen ruokaan verrattuna tiukemmat rajoitukset. Lisäksi eläinten hyvinvoinnista huolehditaan tavanomaista ruoantuotantoa paremmin.

Lähiruoka taas on laadukasta paikallisruokaa, joka on tuotettu ja jalostettu oman alueen raaka-aineista ja joka markkinoidaan ja kulutetaan omalla alueella. Lähiruoan tuotanto edistää paikallistaloutta, lisää työllisyyttä ja laajentaa ruokakulttuuria. Lähiruoka voi olla myös luomuruokaa.

Julkisissa hankinnoissa on kiinnitettävä huomiota siihen, että luomu- ja lähiruokaa olisi entistä enemmän tarjolla. Luomu- ja lähiruoan tarjoaminen lisää merkittävästi ruokapalvelujen arvoa erityisesti silloin, kun ruoan alkuperästä ja tuotantotavasta kerrotaan asiakkaalle. Lisäksi julkisten ruokapalveluiden kautta voidaan edistää terveellisiä ruokatottumuksia, mikä lisää hyvinvointia. Viisailla ruokatottumuksilla on myös vaikutusta kasvihuonepäästöjen alenemiseen.

Luomu- ja lähiruokaa tulisi tarjota nykyistä enemmän esimerkiksi kouluissa. Luomu- ja lähiruoan tarjonnan lisäämisellä olisi myönteinen kasvatuksellinen merkitys: se tutustuttaisi lapset ja nuoret paikalliseen ruokakulttuuriin ja edistäisi kestävän elämäntavan muotoutumista. Terveellisempi kouluruokailu loisi myös paikallisille pienyrityksille parempia mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä. Tällä hetkellä pientuottajat jäävät helposti isompien tuottajien jalkoihin.

Luomu- ja lähiruoan hinta on suhteessa korkeampi tavanomaiseen ruokaan verrattuna. Osalla suomalaisista kuluttajista on taloudellinen mahdollisuus ostaa ruokansa lähellä tuotettuna luomuna, mutta monet käyttävät rahansa mieluummin toisin. Lisäksi Suomessa asuu ja elää lukuisia ihmisiä, joilla ei ole varaa laadukkaaseen ja ympäristöystävälliseen ravintoon. Luomu- ja lähiruoka ei saa kuulua vain erityisryhmille, sillä kaikilla tulee olla mahdollisuus syödä riittävästi eettisesti tuotettua, ekologista ja terveellistä ruokaa.

Inna Rokosa
Demarinuorten liittohallituksen jäsen