Tampereen ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja ja rehtori Markku Lahtinen loi huhtikuisella kommentillaan tumman pilven TAMK:n kuvataideopetuksen ylle. Huhtikuussa TAMK:n hallitus oli sitä mieltä, ettei kuvataiteen opetus sisälly seuraavaan toimilupahakemukseen. Käytännössä tämä tarkoittaisi TAMK:n kuvataideopetuksen lakkauttamista.

Lahtinen perusteli kuvataidelinjan lakkauttamista Tampereen ammattikorkeakouluun kohdistuvilla 12-15 prosentin säästöpaineilla. Samalla hän kertoi hallituksen pyrkivän jättämään pois ne koulutusohjelmat, jotka eivät ole välttämättömiä ja joita ilman voi elää.

Taiteen merkitystä ja arvoa ei ole mielekästä mitata rahassa, sillä taiteella on lukuisia muita yhteiskunnallisia tehtäviä. Taide voi luoda uutta, kyseenalaistaa vanhaa, tulkita todellisuutta, tuottaa nautintoa, tehdä näkymättömän näkyväksi, puhutella, lohduttaa, ylläpitää terveyttä tai kuntouttaa terveysongelmista.

Toisaalta Iso-Britannia on mainio esimerkki puhuttaessa taiteen rahallisesta tuottavuudesta. Maan taloudellisen tutkimuskeskuksen (Center of Economic and Business Research) mukaan taide muodostaa maan vuotuisesta bruttokansantuotteesta jopa 0,4 prosenttia. Määrä on merkittävä, kun huomioidaan taiderahoituksen määrä; taidetta rahoitetaan valtion kassasta vain 0,1 prosentilla.

Tänään julkaistussa tiedotteessa Tampereen kaupungin osaamis- ja elinkeinolautakunta kehottaa Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy:tä keskustelemaan opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa TAMK:ia koskevan säästöohjelman reunaehdoista. Osaamis- ja elinkeinolautakunta kohdistaisi säästötavoitteet koko oppilaitokseen yksittäisen koulutusalan sijaan. Tämän seurauksena kuvataideopetuksen säästötavoitetta voitaisiin pienentää tai siitä voitaisiin luopua kokonaan.

Toimilupahakemuksen tulee olla opetus- ja kulttuuriministeriössä syyskuun viimeiseen päivään mennessä. Jännityksellä odotan, millaiseen ratkaisuun tulevan kuukauden aikana päädytään; näyttäytyykö Tampereen ammattikorkeakoulun kuvataidelinjan tulevaisuus meille valoisana vai ennustiko huhtikuun tumma pilvi tulevan.