naiselle

Tämä on Joensuun Demarinuorten jäsenviesti 3/2014.

Jäsenviesti ilmestyy kaikille Joensuun Demarinuorten jäsenille ja toiminnasta kiinnostuneille. Muistathan päivittää yhteystietosi nettisivujemme kautta, jotta viestit saapuvat varmasti perille. Informaatioita toiminnastamme saat helposti myös nettisivuiltamme http://www.itasuomendemarinuoret.fi  tai facebook-sivuiltamme https://www.facebook.com/JoensuunDemarinuoret
_________________________________________________

Tässä viestissä: 1) Kokouskutsu Joensuun Demarinuorten kevätkokoukseen

2)Joensuun Demarinuorten tapahtumatoiminta maaliskuussa

3)Muita mielenkiintoisia tapahtumia Joensuussa

__________________________________________________
1) Kokouskutsu Joensuun Demarinuorten kevätkokoukseen
Kokouskutsu 03.03.2014

Joensuun Demarinuoret-JDN ry:n kevätkokous
Joensuun Demarinuorten sääntömääräinen syyskokous järjestetään keskiviikkona 19.3 kello 17 Joensuun työväentalolla (Yläsatamakatu 7 B 2. krs., 80100 Joensuu). Kokouksessa käsitellään osaston sääntöjen 9 § :n mukaiset asiat eli
– valitaan kokousvirkailijat,
-käsitellään ja vahvistetaan johtokunnan laatima toimintakertomus,
-käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
-päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille,
-käsitellään muut johtokunnan kevätkokoukselle valmistelemat, kokouskutsussa mainitut asiat,
-päätetään muista sääntöjen mukaan kevätkokouksen päätettäviin kuuluvista asioista.

Kokouskutsun liitteenä kevätkokouksen asialista (liite 1), sekä johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2013 (liite 2). Yhdistyksen tilinpäätökseen voi halutessaan käydä tutustumassa etukäteen yhdistyksen toimistolla (Yläsatamakatu 7 B 2krs.) järjestösihteerin kanssa erikseen sovittuna aikana. Heti kevätkokouksen jälkeen järjestetään myös maaliskuun kuukausitapahtuma Minna Canthin & tasa-arvonpäivän tilaisuus ja ensimmäinen koulutustilaisuus kesäkuun liittokokousta varten!

Tervetuloa!

Terveisin,
Joensuun Demarinuoret ry:n johtokunta

Liite 1, Esityslista:
JOENSUUN DEMARINUORET-JDN RY:N KEVÄTKOKOUS

ASIALISTA AIKA: 19.3.2014 KLO. 17

PAIKKA: JOENSUUN TYÖVÄENTALO, YLÄSATAMAKATU 7 B 2 KRS., 80100 JOENSUU
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Asialistan vahvistaminen 4. Kokouksen järjestäytyminen 4.1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja 4.2. Valitaan kokouksen sihteeri
4.3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa 4.4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 5. Toimintakertomuksen käsittely ja vahvistaminen 6. Tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen 7. Toiminnantarkastajan lausunnon käsittely 8. Tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen 9. Muut kokouskutsussa mainitut asiat 10. Kokouksen päättäminen

– – – – – – – – – – – – – – – – —  — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Liite  2, Toimintakertomus:  1. Yleistä
Vuosi 2013 oli aiempiin vuosiin nähden siinä mielessä poikkeuksellinen, ettei vuoden aikana järjestetty yksiäkään isoja valtakunnallisia vaaleja. Tästä pienenä poikkeuksena toimivat syksyllä 2013 järjestetyt ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien edustajistovaalit. Joensuun Demarinuoret toimi Joensuun Työväenyhdistyksen opiskelijajaoston tukena niin ehdokashankinnassa että itse vaalityössäkin. Ehdokkaita listallamme oli 13. Lista sai hieman vähemmän ääniä kuin viime vuonna, joka selittynee myös vaalien todella alhaisella äänestysprosentilla. Vaaleissa läpi menivät Noora Kettunen Soveltuva kasvatustiede Demariopiskelijat 15 ja Jesse Järvinen Soveltuva kasvatustiede  54 ääntä. Noora Kettunen valittiin myös järjestäytymiskokouksessa ISYY:n edustajiston puheenjohtajaksi. Noora on tehnyt todella hyvää työtä vuonna 2013 ISYY:n hallituksessa ja on mahtavaa, että Noora pääsee jatkamaan hyvää työtään koko edustajiston puheenjohtajana. Vaaliton vuosi antoi yhdistykselle myös tilaisuud!
en keskittyä toimintansa perusteiden kehittämiseen, esimerkiksi jäsenhankintaan, jäsenistön aktivoimiseen, paikallistason tapahtumien vakiinnuttamiseen sekä varainhankintaan. Erityisesti varainhankintaan panostettiin aloittamalla jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen kerääminen piirin lisäksi myös paikallisosastossa.

2. Koulutus ja tapahtumat
Joensuun Demarinuorten tavoitteena oli toimintasuunnitelman mukaan järjestää vuoden 2013 aikana kaksi Uusien iltaa: yksi keväällä ja yksi syksyllä. Keväällä ei järjestetty Uusien iltaa, sillä yhdistys ei ollut saanut uusia jäseniä. Syksyllä järjestettiin Uusien ilta yhdessä Työväenyhdistyksen kanssa. Paikalla tuolloin oli yhteensä 14 henkä, joista 2 olivat täysin uusia Demarinuorten jäseniä. Illan aikana sumopainittiin, syötiin ja pohdittiin tulevaa. Kuukausitapahtumia järjestettiin tammi-huhtikuussa neljä kappaletta. Toukokuussa yhdistys oli mukana Joensuun Mahdollisuuksien torilla. Kesäkuukausina oltiin mukana Joensuun Työväenyhdistyksen sekä SDP:n Joensuun kunnallisjärjestön kanssa Silvamessuilla, JNS On The Street  tapahtumassa sekä SDP:n Jäätelökesä  kampanjassa. Elokuussa Joensuun Demarinuoret olivat yhdessä Joensuun Työväenyhdistyksen kanssa Joen Yö  tapahtuman Järjestöbulevardilla. Loppuvuonna yhdistys osallistui vain Kristalliyön tapahtumaan, sillä työntekijäuudistu!
s vei toiminnaltamme huomattavasti voimavaroja. Vuonna 2013 Joensuun Demarinuorten järjestösihteerinä työskenteli Anniina Ihamäki (1-8), Ninja Immonen (8-9) ja Eveliina Reponen (12)

Joensuun Demarinuorten jäsenistö otti aktiivisesti osaa liiton, piirin ja yhteistyöjärjestöjen koulutuksiin ja tapahtumiin sekä osallistui aktiivisesti Työväenyhdistyksen toimintaan. Vuonna 2013 Työväenyhdistyksen johtokunnassa oli viisi Demarinuorten jäsentä.

3.Tiedotus
Yhdistyksen sisäinen tiedotus oli pääosin sähköistä. Vuoden aikana ylläpidettiin kahta erilaista Facebook-ryhmää: johtokunnan ryhmää sekä  Joensuun aktiivit   ryhmää kaikille joensuulaisille nuorille demareille. Järjestösihteeri lähetti kuukausittain infoa ajankohtaisista tapahtumista yhdistyksen jäsenille. Myös ulkoinen tiedotus painottui Facebookiin, jossa päivitettiin ahkerasti yhdistyksen Facebook-sivua. Ulkoista tiedotusta hoidettiin lisäksi piirin nettisivujen kautta. Uusien ilta- tapahtumaa mainostettiin myös viikko-PK:ssa. Joensuun Demarinuorten puheenjohtaja näkyi aktiivisesti sekä Viiko-PK:n sivuilla, että Demokraatissa. Honkimaa otti kantaa vahvasti ja sai runsaasti positiivista palautetta tekemistään kirjoituksista. Honkimaa oli myös TY:n vuosipäivänä pitämässä puhetta muistopatsaalla.

4.Järjestö
Joensuun Demarinuorten johtokunta kokousti vuoden 2013 aikana yhteensä 6 kertaa. Yhdistyksen johtokuntaan kuuluivat:
Joonas Honkimaa, puheenjohtaja (mukana 6/6 kokouksista)
Joakim Kärkäs, varapuheenjohtaja (3/6, poissa 3 kertaa)
Jesse Järvinen, jäsen (5/6, estynyt 1/6)
Minna Hoffren, jäsen (2/6 estynyt 4/6)
Petro Hirvonen, jäsen (4/6, poissa 2)
Kirsi Lamberg (2/6 poissa 4/6)
Janne Majasalmi, jäsen (5/6)
Eveliina Reponen, varajäsen (5/6 estynyt 1)
Tuomas Timonen, varajäsen (4/6, poissa1, estynyt 1)

Joensuun Demarinuoret teki yhteistyötä Joensuun Työväenyhdistyksen ja sen opiskelijajaoston, SDP:n Joensuun kunnallisjärjestön, SDP:n Pohjois-Karjalan piirin, TSL:n, Demarinaisten sekä Nuorten Kotkien kanssa. Joensuun Demarinuorten järjestösihteeri työskenteli osa-aikaisesti. Elokuun loppuun asti järjestösihteerinä toimi Anniina Ihamäki. Syyskuun alussa uutena työntekijänä aloitti Ninja Immonen ja Joulukuun 9. päivä työssä aloitti Eveliina Reponen.

7. Hallinto ja talous
Yhdistyksen talous säilyi vakaalla pohjalla. Avustuksia toimintaan saatiin Joensuun Työväenyhdistykseltä sekä SDP:n Joensuun kunnallisjärjestöltä. Vuoden 2013 lopussa Kunnallisjärjestöllä on maksamattomia tukia rästissä 500 euroa. Vuonna 2013 marraskuussa puheenjohtaja Honkimaa ja järjestösihteeri Reponen kävivät kaupunginhaastattelussa palkkausavustusta varten. Liitteenä toimintakertomuksesta on vuoden 2013 tapahtumakalenteri ja mainoksia vuoden varrelta (nähtävillä kokouksessa).

_________________________________________________
2) Joensuun Demarinuorten tapahtumatoiminta maaliskuussa

Lauantaina 8.3. Naistenpäivänä Laulu Naiselle- ilta ravintola Sointulassa klo 18.00, os. Kirkkokatu 24, Joensuu. Laulua & laulatusta, vapaa pääsy!

Keskiviikkona 19.3.  klo 18 Minna Canthin & tasa-arvonpäivän tilaisuus Joensuun työväentalolla. Teema: Toteutuuko sukupuoltenvälinen tasa-arvo Euroopassa? Aiheesta puhumassa SDP:n Eurooppatyöryhmän jäsen, eurooppalainen feministi Hanna Hylkilä

Liittokokouskoulutus. 19.3. klo 19.30 Haluatko vaikuttaa Demarinuorten poliittiseen linjaan? Pänniikö jokin kanta? Tulisiko nuorisoliikkeen olla enemmän vasemmalla tai oikealla? Keskiviikkona 19.3 Tasa-arvon tilaisuuden jälkeen n. klo 19.30 tutustutaan yhdessä liittokokousmateriaaleihin ja pohditaan mahdollisia aloiteaiheita. Täällä voit tutustua jo ennen kokousta Demarinuorten asiakirjoihin, jotka ovat nyt auki muutoksia ja keskustelua varten:https://demarinuoret.fi/kategoria/tiedostot/
Salasana: Liittokokous2014.

_________________________________________________
3)Muita mielenkiintoisia tapahtumia Joensuussa

AJANKOHTAISIA KOULUTUKSIA JA SEMINAAREJA:
1) Haluatko antaa aikaasi ja huomiotasi sitä tarvitsevalle tytölle?   Tule Isosisko-koulutukseen 11.3. ja 12.3.
2) Ennaltaehkäise, tue ja ota puheeksi   digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö -koulutus lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille 11.3.
3) Sosiaaliset taidot   koulutus: Kuinka edistää hyvinvointia opettamalla vuorovaikutus- ja tunnetaitoja 17.3. ja 28.4.
4) RAY:n Haku päällä -tilaisuus, Kuopio 21.3.

MUITA TAPAHTUMIA:
2) Kyselytunti toimeentulotuesta Kansalaistalolla 28.2. klo 9.30-10.30
3) Soroppi ry:n 22-vuotisjuhlat kansankahvila Soropissa 28.2. klo 12
4) Oppimisvaikeuksia?   Tule tutustumaan oppimisen apuvälineisiin ja keskustelemaan Kotikartanoyhdistyksen kylätalolle 11.3., 8.4. ja 13.5. klo 14-16

AJANKOHTAISIA TIEDOTTEITA:
1) Joensuun Seudun Nuorisoasuntoyhdistys ry hakee järjestötyöntekijää. Haku päättyy 27.2.
2) Outokummun Mielenterveysyhdistys Välke ry hakee ohjaajan avustajaa. Haku päättyy 28.2.
3) Kulttuurimatka Kajaaniin 19.3.   Lähde mukaan!
4) Haettavissa tuettu perheloma (6. -11.7.2014) Tanhuvaarassa. Hakuaika päättyy 22.3.
5) Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelmasta tukea yhdistysten paikallishankkeisiin. Haku 31.3. mennessä
6) Joensuun kaupungin tiedote: Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustukset haettavissa
7) ATE- Arjen teknologiat erityisryhmille -projekti on julkaissut oppaan lapsi- ja perhelähtöisestä teknologiatoiminnasta

YLEISET UUTISET JA TIEDOTTEET:
1) Mihin RAY:n avustuksia pitäisi suunnata jatkossa?   RAY:n kysely sosiaali- ja terveysjärjestöissä toimiville
2) Järjestöille 308 miljoonaa euroa RAY:n tuotoista
3) STM: Työryhmä selvitti keinoja järjestöjen palvelutoiminnan turvaamiseksi – Julkaisu verkossa
4) Arvioinnin Help desk palvelee yhdistyksiä
5) Mikä perhe? Perhe eri kulttuureissa   Väestoliiton julkaisu
6) Osallisuus ja vaikuttaminen   Tuore Nuorisobarometri 2013 verkossa
7) Sininauhaliitolta tutkimus maaseudun syrjäytyneistä
8) Suomalaisessa ruoka-avussa 1,7 miljoonaa ruoanjakelukertaa vuodessa

AJANKOHTAISIA KOULUTUKSIA JA SEMINAAREJA:

1) HALUATKO ANTAA AIKAASI JA HUOMIOTASI SITÄ TARVITSEVALLE TYTÖLLE?
Tule Isosisko-koulutukseen 11.3. ja 12.3.
Joensuun Setlementti ry järjestää jälleen Isosiskokoulutuksen!
Isosisko toimii vapaaehtoisena aikuisena kaverina 6-16-vuotiaalle tytölle, Pikkusiskolle.
Isosiskona toimiminen ei edellytä erityistaitoja.
Riittää että olet vähintään 18-vuotias ja sinulla on innostusta, halua ja voimavaroja toimia nuoremman tytön luottamuksellisena ystävänä ja roolimallina vähintään vuoden ajan.
Lue lisää: http://setlementtijoensuu.fi/tule-isosiskoksi/

2) ENNALTAEHKÄISE, TUE JA OTA PUHEEKSI
Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö -koulutus lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille 11.3.
Pelastakaa Lapset ry:n järjestämä koulutus antaa ammattilaiselle tietoa ja ymmärrystä digitaalisen median ja verkkoympäristön merkityksestä lasten ja nuorten elämässä   sekä eväitä ennaltaehkäisyyn ja lapsen tukemiseen mahdollisissa ongelmatilanteissa.
Lue lisää: http://www.pelastakaalapset.fi/@Bin/1582279/Kutsu+ja+koulutuksen+ohjelma+2014.pdf

3) SOSIAALISET TAIDOT   KOULUTUS: Kuinka edistää hyvinvointia opettamalla vuorovaikutus- ja tunnetaitoja 17.3. ja 28.4.
FONDO, Kuntoutus- ja ohjauspalvelujen kaksipäiväinen koulutus on suunnattu  päivähoidon ja koulujen henkilöstölle, kasvatus- tai kuntoutustyötä tekeville henkilöille, vanhemmille sekä kaikille, jotka työssään tai perheessään kokevat tarvitsevansa lisää tietämystä sosiaalisten
taitojen harjoitteluun ohjaamisesta. Hinta 250   + alv. Ilmoittautumiset 5.3. mennessä.
Lue lisää: http://www.jelli.fi/lataukset/pdf/sosiaalisettaidot_koulutus.pdf

4) RAY:N HAKU PÄÄLLÄ -TILAISUUS, Kuopio 21.3.
Vuoden 2015 avustusten haku alkaa maaliskuussa. Opastusta avustusten hakuun saat RAY:n avustusosaston järjestämästä Haku päällä -tilaisuudesta. Tilaisuudessa saat lisätietoa vuoden 2015 raha-automaattiavustusten kohdentamisesta ja linjauksista ja kuulet tuoreimmat viestit avustusten valmistelusta, seurannasta ja valvonnasta. Tilaisuus on maksuton ja mukaan ovat tervetulleita kaikki raha-automaattiavustusten hakemisesta kiinnostuneet.
Tilaisuus on maksuton ja mukaan ovat tervetulleita kaikki raha-automaattiavustusten hakemisesta kiinnostuneet. Espoon tilaisuus taltioidaan, ja tallenteeseen voi tutustua jälkikäteen myös verkossa. Ilmoittautuminen tilaisuuteen päättyy kaksi viikkoa ennen tilaisuuden päivämäärää.
Lue lisää: https://www.ray.fi/fi/jarjestot/ajankohtaista/valmiina-vuoden-2015-avustusten-hakuun

MUITA TAPAHTUMIA:

2) KYSELYTUNTI TOIMEENTULOTUESTA KANSALAISTALOLLA 28.2. klo 9.30-10.30
– Tuntuuko toimeentulotuen hakemiseen liittyvä  paperisota  vaikealta?
– Tiedätkö mitä täydentävä toimeentulotuki tarkoittaa?
– Haluatko saada lisää tietoa toimeentulotukeen liittyvistä asioista?
– Ovatko toimeentulotukipäätökset mielestäsi ymmärrettäviä?
– Onko sinulla selkeää käsitystä siitä, miten toimeentulotukiasiasi hoituvat ensimmäisen – hakukerran jälkeen?
Paikalla keskustelemassa:
Arja Pöntinen-Heinonen, Joensuun kaupungin aikuissosiaalityö, johtava sosiaalityöntekijä
Antti Pottonen, Joensuun aikuissosiaalityö, sosiaaliohjaaja
Ilmoitus myös: http://www.jelli.fi/tapahtumakalenteri/2014/02/10/kyselytunti-toimeentulotuesta/

3) SOROPPI RY – 22-VUOTISJUHLAT KANSANKAHVILA SOROPISSA 28.2. klo 12
Soroppi ry:n syntymäpäiväjuhlat järjestetään klo 12 alkaen Kansankahvila Soropissa, Torikatu 30.
Kattauksena Soropin juhlissa:
– Avaussanat Soropin toiminnanjohtaja Marko Haakana
– Musiikia hanuristi Jorma Kultamaa
– Juhlapuhe Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen
– Vuoden Soroppilaisen valinnan julkistaminen
– Täytekakkukahvit
Soropin tyyliin juhliin ovat kaikki tervetulleita, mutta ketään ei kutsuta erikseen. Lämpimästi tervetuloa!
Juhlahumu jatkuu samana päivänä klo 17-22 Carelicumin ala-aulassa ja kahvila Aino-Sofiassa (tiedotetaan erikseen)
Ilmoitus myös: http://www.jelli.fi/tapahtumakalenteri/2014/02/21/soroppi/

4) OPPIMISVAIKEUKSIA?   TULE TUTUSTUMAAN OPPIMISEN APUVÄLINEISIIN JA KESKUSTELEMAAN KOTIKARTANOYHDISTYKSEN KYLÄTALOLLE 11.3., 8.4. ja 13.5. klo 14-16
Tilaisuudet on tarkoitettu kaikille oppimisvaikeuksista kiinnostuneille.
Taitojen tukijat- hankkeen väkeä paikalla Kylätalolla (Kartanotie 3) 11,3, 8,4, ja 13.5. klo 14-16.
Ohjelmassa:
● esillä oppimisen apuvälineitä
● äänikirjojen esittelyä
● keskustelua
Kysymyksiä oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyen voi laittaa ennakkoon sähköpostillaosoitteeseenprojekti@lukijose.fi<mailto:projekti@lukijose.fi>.
Lämpimästi tervetuloa!
Ilmoitus myös: http://www.jelli.fi/lataukset/pdf/oppimisentukivalineet.pdf

AJANKOHTAISIA TIEDOTTEITA:

1) JOENSUUN SEUDUN NUORISOASUNTOYHDISTYS RY HAKEE JÄRJESTÖTYÖNTEKIJÄÄ
Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry (Josna ry) hakee vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen alle 29-vuotiasta nuorta.
Voit olla kouluttautunut sosiaali-, nuoriso- tai terveysalan koulutuksessa tai voit olla työtön tai työelämän ulkopuolella oleva.
Työkokemusta ei tarvitse olla, sillä annamme sitä sinulle tämän työn kautta. Haku päättyy 27.2.
Lue lisää: http://www.mol.fi/tyopaikat/tyopaikkatiedotus/haku/8409799_fi.htm

2) OUTOKUMMUN MIELENTERVEYSYHDISTYS VÄLKE RY HAKEE OHJAAJAN AVUSTAJAA
Raha-automaattiyhdistyksen Paikka auki – nuoret työelämään – avustusohjelman kohderyhmänä ovat alle 29 – vuotiaat nuoret.
Tämä työpaikka on kohdennettu alle 29 – vuotiaalle, osatyökykyiselle työttömälle tai työvoima ulkopuolella olevalle henkilölle.
Tehtäviin kuuluu järjestötyössä nuorille suunnatun toiminnan suunnittelu ja toteutus yhdessä toisen työntekijän kanssa.
Valmius työskennellä iltaisin ja joskus viikonloppuisin. Haku päättyy 28.2.
Lue lisää: http://www.mol.fi/tyopaikat/tyopaikkatiedotus/haku/8411448_fi.htm

3) KULTTUURIMATKA KAJAANIIN 19.3.   Lähde mukaan!
Maaseudun Sivistysliitto järjestää 19.3. kulttuurimatkan Kajaaniin.
Käymme ensin omakustanteisella lounaalla, jonka yhteydessä  Kajaanin Matkailuoppaat  ry:n  opas  kertoo  Kajaanin  linnan  kiehtovasta  historiasta. Opastus  jatkuu  bussissa  pienellä kaupunkikierroksella,  jonka  jälkeen  suuntaamme  Eino  Leinon synnyinmaisemiin Paltaniemen kylälle.
Kierroksen  jälkeen  käymme  iltapäiväkahvilla ja sen  jälkeen  Kajaanin  taidemuseossa tutustumassa  Paratiisin hedelmiä  -näyttelyyn.
Matkan  hinta on 35 /hlö (sis. kuljetukset,  kulttuuriohjelman, kahvin  ja  kahvileivän).
Ilmoittautumiset 24.   28.2. välisenä aikana: Suvi Kaljunen, p. 045 7731 0170taisuvi.kaljunen@msl.fi<mailto:suvi.kaljunen@msl.fi>.
Tarkempi ohjelma: http://www.jelli.fi/lataukset/pdf/kulttuurimatka.pdf

4) HAETTAVISSA TUETTU PERHELOMA (6. -11.7.2014) TANHUVAARASSA
Hyvinvointilomat ry ja Joensuun Kotien Puolesta ry järjestävät tuettuja lomia RAY:N tuella.
Järjestämme (6.-11.7.2014)  Perheloman Tanhuvaarassa. Lomat ovat ohjelmallisia täysihoitolomia.
Aikuiset maksavat lomapaketistaan 110  . Alle 16-vuotiaat maksutta.
Tulot, sairaudet, yksinäisyys ja omaishoitotyö huomioidaan lomia myönnettäessä.
Tukea ei voida myöntää peräkkäisinä vuosina kuin erittäin painavista syistä.
Hakemukset ja lisätiedot Joensuun Kotien Puolesta ry Helena Vuori puh. 050 596 8449. Hakuaika päättyy 22.3.
Ilmoitus myös: http://www.jelli.fi/tapahtumakalenteri/2014/02/19/perheloma/

5) KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ (KKI) -OHJELMASTA TUKEA YHDISTYSTEN PAIKALLISHANKKEISIIN.
Haku 31.3. mennessä
KKI-ohjelmalta hanketukea voi hakea paikallishankkeisiin, joissa hakijana on rekisteröity yhteisö.
Hankkeiden tavoitteena on madaltaa aikuisväestön kynnystä liikuntaharrastuksen aloittamiseen tarjoamalla heille esimerkiksi säännöllistä, ohjattua ryhmäliikuntaa, eri lajien starttikursseja tai ohjaajien koulutusta.
Esimerkkejä yhdistysten tuetuista hankkeista viime hakukierroksella:
– Allergia-ja Astmayhdistys Espoo ja Länsi-Uusimaa ry: Aikuisten  jumppa allergisille-  ja astmaattisille naisille ja miehille, 1400  – Helsinginseudun Psoriasisyhdistys:Psoriasista  sairastavien  painonhallintaryhmä, 1000 – Hyvinkään nivelpiiri: Vesiliikuntaa  lääkkeeksi, 1800  – Jyväskylän Seudun Invalidit ry: Kevyemmät jäsenet 1800  – Pieksämäen Invalidit ry: Yhdessä yli kynnysten, 3000  – Joutsenon Sydänyhdistys ry: Kuntoillen  iloa  arkeen! 2000  –  Porin Mielenterveystoiminnan Tuki ry: Liikkumaton liikkumaan, painava keventymään. 1500  – Tampereen A-Kilta ry: Lähre Liikkuu, 1500  – Keski-Aasian kansojen yhdistys Julduz ry: Liikkumisen ilo, 2500  Lue lisää: http://www.jelli.fi/tapahtumakalenteri/2014/02/18/kki-yhdistys/
KKI-ohjelma: http://www.kki.likes.fi/pages/content/Show.aspx?id=18

6) JOENSUUN KAUPUNGIN TIEDOTE: KORJAUS-, ENERGIA- JA TERVEYSHAITTA-AVUSTUKSET HAETTAVISSA
Valtion korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustukset on haettavana parhaillaan.
Avustusten myöntämisen painopisteinä ovat tänä vuonna korjausavustukset hissien jälkiasentamiseen hissittömiin yli 3-kerroksisiin asuinrakennuksiin sekä avustukset vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen ja asumisen esteiden poistamiseen.
Korjausavustuksia myönnetään lisäksi kuntotutkimusten kustannuksiin.
Myös terveyshaitta-avustusten sekä liikkumisesteen poistamiseen tarkoitettujen avustusten myöntäminen jatkuu.
Vanhus- ja vammaisväestön avustukset
Avustusta myönnetään asunnossa asuvalle vanhus- tai vammaisväestöön kuuluvalle omistajalle sosiaalisin perustein, tai vuokra-asunnon omistajalle, mikäli asunnossa asuva vuokralainen täyttää avustuksen myöntämisen edellytykset.
Avustusten hakuaika päättyy 27.3.2014.
Hissi- ja liikuntaesteiden poistoon tarkoitetuilla avustuksilla sekä terveyshaitta-avustuksilla on jatkuva hakuaika.
Lue lisää: http://www.joensuu.fi/-/korjaus-energia-ja-terveyshaitta-avustukset-haettavissa

7) ATE- ARJEN TEKNOLOGIAT ERITYISRYHMILLE -PROJEKTI ON JULKAISSUT OPPAAN LAPSI- JA PERHELÄHTÖISESTÄ TEKNOLOGIATOIMINNASTA
Tutustu oppaaseen osoitteessa: www.yhdessaosallistuen.fi<http://www.yhdessaosallistuen.fi>.
Sivustolta löydät:
vinkkejä teknologiatoiminnan järjestämisestä ja kokemuksia hyödyistä
ilmaiseksi ladattavia teknologiasovelluksia
videon, jossa toiminnassa mukana olleet lapset esittelevät teknologiatoimintaa
Toiminta soveltuu käytettäväksi kotona, koulussa, päiväkodissa, kuntoutuksessa ja vapaa-ajantoiminnassa.
Se on kehitetty erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä kanssa, mutta soveltuu myös muille ryhmille.
Lue lisää: http://www.jelli.fi/tapahtumakalenteri/2014/02/11/ate-projekti-opas/

YLEISET UUTISET JA TIEDOTTEET:

1) MIHIN RAY:N AVUSTUKSIA PITÄISI SUUNNATA JATKOSSA?
RAY:n kysely sosiaali- ja terveysjärjestöissä toimiville
RAY:n nykyinen avustusstrategia ohjaa vielä vuoden 2015 avustusten suuntaamista, mutta uusien avustuslinjausten valmistelutyö on jo käynnissä. Avustuslinjausten uudistamisen tueksi RAY toteuttaa sähköisen kyselyn sosiaali- ja terveysalan järjestöissä toimiville.
Kyselyyn toivotaan vastauksia mahdollisimman laajasti sekä järjestöissä työskenteleviltä että vapaaehtois- ja luottamustehtävissä toimivilta.
Kyselyn avulla kartoitamme järjestöissä toimivien näkemyksiä:
keskeisimmistä hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä ongelmista Suomessa,
kansalaisjärjestöjen roolista niihin liittyen sekä
yleisiä näkemyksiä RAY:n avustusten kohdentamisesta.
Linkki kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/6D10BB93C414236D.par
Kyselyyn vastaaminen vie n. 15-20 minuuttia. Vastausaikaa on 2.3.2014 asti

2) JÄRJESTÖILLE 308 MILJOONAA EUROA RAY:N TUOTOISTA
Lähes 800 yleishyödyllistä järjestöä ja säätiötä saa tänä vuonna yhteensä 308 miljoonaa euroa Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta.
Avustuksilla rohkaistaan järjestöjä kehittämään uusia toimintamuotoja ja parantamaan toimintavalmiuksia.
Lisäksi raha-automaattiyhdistyksen tuotosta kohdistetaan 93,7 miljoonaa euroa sotaveteraaneille ja 20 miljoonaa euroa sotilasvammalain mukaisten avohuoltopalvelujen kustannusten korvaamiseen. Kaikkiaan avustuksia annettiin 797 hakijalle yhteensä 1676 kohteeseen.
Lue lisää: http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1874788#fi

3) STM: TYÖRYHMÄ SELVITTI KEINOJA JÄRJESTÖJEN PALVELUTOIMINNAN TURVAAMISEKSI – JULKAISU VERKOSSA
Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä pohti keinoja, joilla voidaan edistää sosiaali- ja terveysalan järjestöjen palvelutoimintaa.
Järjestöjen tuottamat palvelut täydentävät kuntien omaa palvelutuotantoa ja ovat tärkeitä mm. päihdehuollossa, vammaispalveluissa ja eräissä pienten erityisryhmien palveluissa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen asema ehdotetaan otettavaksi huomioon erityisesti kansallisen hankintalain uudistamisessa sekä sosiaali- ja terveyshuollon järjestämislain valmistelussa.
Lue lisää: http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1875065#fi

4) ARVIOINNIN HELP DESK PALVELEE YHDISTYKSIÄ
Teetkö hankkeellesi arviointisuunnitelmaa, muttet tiedä, mistä lähteä liikkeelle? Pohditko sopivaa menetelmää kerätä aineistoa käsillä olevaan arviointikysymykseen? Askarruuttaako sinua, miten rajata arviointia?
SOSTEn arvioinnin help desk antaa nopeasti tukea ja tietoa mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin, jotka koskevat arviointia.
Yhdessä pohtimalla voimme löytää onnistuneita ratkaisuja, menetelmiä ja lähestymistapoja käsillä oleviin arviointikysymyksiisi.
Ota rohkeasti yhteyttä sähköpostitse arviointi@soste.fi<mailto:arviointi@soste.fi>  tai soittamalla erityisasiantuntijoille.
Lue lisää: http://www.soste.fi/kehitamme/arviointitoiminta/arviointituki/arvioinnin-help-desk.html

5) MIKÄ PERHE? PERHE ERI KULTTUUREISSA   Väestoliiton julkaisu
Julkaisun tarkoituksena on lisätä tietoa ja ymmärrystä eri kulttuurien perheeseen liittyvistä käsityksistä.
Julkaisun kohderyhmiä ovat lukioiden ja ammattikorkeakoulujen opettajat ja opiskelijat, terveydenhuollon ammattilaiset, järjestöjen edustajat ja muut kiinnostuneet.
Tutustu julkaisuun: http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/ed08f158b5c3c8f3f32a455995d69e43/1392894753/application/pdf/3098673/MIK%C3%84PERHE_nettikirja.pdf

6)  OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN   Tuore Nuorisobarometri 2013 verkossa
Vaikuttava osa   nuorisobarometri 2013:n teemana on osallisuus ja vaikuttaminen.
Nuorten mielestä kaikkein tehokkaimpia vaikuttamisen tapoja ovat äänestäminen ja aktiivinen toimiminen nuorisovaltuustoissa tai järjestöissä.
Äänestäminen on nuorten ikäryhmissä kuitenkin vähäistä, samoin järjestöaktiivisuus. Tehokkaina pidetyt vaikuttamistavat eivät muutenkaan ole samoja, joihin käytännössä osallistutaan. Nuorten yleisimmät vaikuttamismuodot ovat palautteen antaminen jostakin palvelusta, aloitteiden allekirjoittaminen ja ostopäätöksillä vaikuttaminen. Selkeämmin vastademokraattiset mekanismit, lailliset tai laittomat, eivät sen sijaan herätä järin suurta innostusta.
Nuorten vaikuttamistoiminnan muodot kertovat vaikuttamisen yksilöllisestä luonteesta.
Tutustu julkaisuun: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/ajankohtaista/nuorisobarometri2013

7) SININAUHALIITOLTA TUTKIMUS MAASEUDUN SYRJÄYTYNEISTÄ
Tutkija Päivi Kivelä tuo kirjassa esille kuntien tarpeen hyödyntää myös järjestöjä, seurakuntia ja muita toimijoita auttamistyössä, kun palvelut kuntauudistuksissa etääntyvät yhä kauemmas harvaanasutuilla alueilla.
YTT Päivi Kivelän tutkimus pohjaa laajaan haastatteluaineistoon julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin työntekijöiden parissa.
Tutustu julkaisuun: http://www.sininauhaliitto.fi/ajankohtaista_/ajankohtaista_/jarjestot/sininauhaliitolta_tutkimus_maaseudun_syrjaytyneista/?session=33862613

8) SUOMALAISESSA RUOKA-AVUSSA 1,7 MILJOONAA RUOANJAKELUKERTAA VUODESSA
Itä-Suomen yliopiston Leipäjonot Suomessa -tutkimuksessa selvitetään ensimmäistä kertaa laajemmin suomalaisen ruoka-aputoiminnan organisoitumista. Tutkimus osoittaa, että suomalainen ruoka-avun kenttä on paljon leipäjonoja laajempi ja monimuotoisempi ilmiö.
Tutustu julkaisuun: http://www.uef.fi/fi/-/suomalaisessa-ruoka-avussa-1-7-miljoonaa-ruoanjakelukertaa-vuodessa?redirect=http%3A%2F%2Fwww.uef.fi%2Ffi%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_9vsFge3Ut5NJ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2

Viestin välitti,
Eveliina Reponen
Järjestösihteeri
Itä-Suomen Demarinuoret ry
040-484 6774