Kansainvälistä kunnon työn päivää vietetään tänään 7. lokakuuta. Teemapäivän tarkoituksena on viestiä ihmisarvoisen työn merkityksestä ja muistuttaa siitä, kuinka jokaisella on oikeus kunnon työhön ja elämiseen riittävään palkkaan. Elämiseen riittävä palkka ja säälliset työehdot takaavat toimeentulon ja nostavat ihmisiä pois köyhyydestä. Ne luovat pohjaa ihmisen vapaudelle, itsensä toteuttamiselle ja hyvinvoinnille.

Vaikka oikeus ihmisarvoiseen työhön tunnustetaan mm. ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, eivät elämiseen riittävä palkka ja kunnolliset työehdot ole itsestäänselvyys kaikkialla maailmassa. Esimerkiksi Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen eli SASK:n mukaan maailmassa on edelleen arviolta 780 miljoonaa työssäkäyvää köyhää. Myös kansainvälisen työjärjestö ILO:n laskelmien mukaan maailmassa on 160 miljoonaa lapsityöläistä ja 25 miljoonaa ihmistä pakkotyössä.

Luvut ovat karmivia ja ongelmien korjaamiseksi tarvitaan niin kansainvälistä yhteistyötä, yritysvastuun kehittämistä osana laajoja tuotantoketjuja, kuin myös ammattiliittojen aseman parentamista. Kaikkialla oikeus työvoiman vapaaseen järjestäytymiseen tai oikeus edes kuulua ammattiliittoon ei toteudu. Ammattiyhdistysliike on avainasemassa työolojen ja palkkauksen kehittämisessä.

Pohjois-Suomen Demarinuoret

Voit perehtyä tarkemmin aiheeseen Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen verkkosivuilla.

Oikeus kunnon työhön kuuluu kaikille