Viimeisimmässä valtuuston kokouksessa maanantaina 29.4. oli melkoinen”valtuustoaloitteiden hullut päivät”. Toukokuuhun valmistautuminen alkoi nimittäin kuuden uuden aloitteen turvin. Myös valtuutettukollegani Sirpa Kalliomaa ja minä teimme valtuustoaloitteen.  Aiheena tärkeäksi katsottu ja ajankohtainen ”nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinkäällä”.

Hallitusohjelmaan kirjattu nuorisotakuu tarkoittaa, että kaikille alle 25-vuotiaille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Koulutustakuun myötä jokaisen peruskoulun päättäneen tulisi saada jatko-opintopaikka. Valtion talousarvioon on lisätty nuorisotakuun toimeenpanoon 60 miljoonaa euroa vuosittain nykyisen hallitusohjelman ajan. Muistakaa nuoret myös vaatia tätä oikeuttanne!

Helmikuussa 2013 Hyvinkäällä oli työttömänä työnhakijana 299 alle 25-vuotiasta nuorta, joka on jopa huimat 90 henkilöä enemmän kuin vuoden 2012 helmikuussa. Työttömyys kohdistuu etenkin ilman ammattia oleviin nuoriin, joita on tilastojen mukaan 134 henkilöä (kasvua edellisvuodesta on 24 henkilön verran).

Nuorisotakuun toteuttaminen edellyttää uudenlaista yhteistyötä ja sitoutumista alueellisilta ja paikallisilta toimijoilta. Aloitteessamme velvoitimme kaupunkia laatimaan takuusta toimintaohjeistuksen ja myös perustamaan luottamushenkilöistä sekä asiantuntijoista koostuvan työryhmän, jonka tarkoituksena on seuraavan neljän vuoden ajan seurata nuorisotakuun toteutumista.

Nuorisotakuun toteutuminen vaatii konkreettisia tekoja meiltä valtuutetuilta. Emme voi istua kokoussaleissa ja odottaa jonkun tuovan valmiin mallin eteemme, joka ratkaisee kaikki nuorisotakuun piiriin kuuluvien ongelmat. Takuun toteutumisessa on toimittava pikaisesti, sillä nuorisotyöttömyys elää ja hengittää entistä voimakkaammin. Eihän se yksi syrjäytynyt nuori maksakaan yhteiskunnalle kuin vain sen 1,2M€.

Jussi Kukkola
Uudenmaan Demarinuorten varapuheenjohtaja, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu