Kolmen ässän hallitus jatkaa työtään suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perustuksien murentamiseksi. Erityisen järkyttävä on tapa, jolla leikkauksin kuritetaan tulevaisuutemme toivoja – lapsia ja heidän perheitään.

Yksi esimerkki tästä järjettömyydestä ovat päivähoitomaksujen korotukset, joilla todellisten säästöjen sijaan tehdään paluuta menneeseen. Äidit (ja nykyisin isätkin) hoitavat lapsia kotona pakon edessä, kun työstä saatavalla palkalla ei työn halpuutustalkoiden jälkeen ole mahdollista järkevästi maksaa ainakaan useamman lapsen hoitomaksuja.

Oikeus varhaiskasvatukseen on lapsella, ei vanhemmalla. Nostamalla päivähoidon maksuja kohtuuttomiksi asetetaan lapset eriarvoiseen asemaan jo pienestä pitäen. Toisaalta, se tuskin hallitusta haittaa – rahan ja omaisuuden mahti tuntuu ohjaavan hallituskauden päätöksiä kautta linjan. Kabinettipöydissä säästötavoitteita ja leikkauslistoja laadittaessa pieni – ja keskituloiset kansalaiset on helppo unohtaa.

Olisi paljon helpompaa ja yhteiskunnan kannalta järkevämpää kasvattaa ehjiä lapsia, kuin korjata myöhemmin rikkinäisiä aikuisia. Hallituksen olisi syytä muistaa tämä.