Nordens Socialdemokratiska ungdom FNSU föreslår Kai Alajoki till posten som president för Ungdomens Nordiska Råd (UNR). Kai Alajoki (23) har varit länge aktiv inom nordiskt samarbete i många olika organisationer. Han är bl.a. ordförande för Pohjola-Nordens Ungdomsförbund och medlem av UNR:s presidium. Tack vare sin breda erfarenhet är Alajoki ett utmärkt val till ny president för UNR.

Ungdomens Nordiska Råd är en viktig arena, genom vilken ungdomens röst blir hörd. UNR bör stärkas, så att det kan driva ungdomens synpunkter på teman som är viktiga inför framtiden.

– De nordiska samhällena är byggda med hjälp av samarbete och det är grunden till framgången vi kan se i dag. I UNR kan man skapa ungdomens gemensamma vision för Nordens framtid. I detta arbete behöver vi Kai, för han har förmågan att knyta samman olika åsikter och få människor att arbeta för gemensamma mål, beskriver FNSU:s ordförande Mikkel Näkkäläjärvi.

Kai Alajoki vill göra UNR ännu synligare och öka dess inflytande. Ungdomens Nordiska Råd har mycket potential som man bör utnyttja.

– Vi har utvecklat UNR och jag vill gärna fortsätta detta arbete tillsammans med andra. Användningen av sociala medier, samverkan med medlemsorganisationerna och nya diskussionsöppningar spelar en nyckelroll i att stärka UNR:s mandat, fastslår Alajoki.

Ungdomens Nordiska Råd (UNR) är ett samarbetsforum för de politiska ungdomsorganisationerna i Norden. Rådets president väljs på UNR:s session i Stockholm den 24-26.10. UNR:s nätsida: http://www.unginorden.org/.

Ytterligare information:

Kai Alajoki
Presidentkandidat, Ungdomens Nordiska Råd UNR
tel. +358 40 775 8143
e-post. kai.alajoki@pohjola-norden.fi

Mikkel Näkkäläjärvi
Ordförande, FNSU
tel. +358 400 765 002
e-post. mikkel.nakkalajarvi@gmail.com

******

Kai Alajoki ehdolla Nuorten Pohjoismaiden neuvoston presidentiksi

Pohjoismaiden Demarinuoret FNSU esittää Kai Alajokea Nuorten Pohjoismaiden neuvoston (UNR) presidentiksi. Kai Alajoki (23) on toiminut pitkään ja aktiivisesti pohjoismaisen yhteistyön parissa useassa järjestössä. Tänä vuonna hän on ollut mm. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton puheenjohtaja ja jäsen UNR:n presidiumissa. Laajan kokemuksen ansiosta Alajoki on erinomainen valinta uudeksi UNR:n presidentiksi.

Nuorten Pohjoismaiden neuvosto on tärkeä areena, jonka kautta saadaan nuorten ääni kuuluviin. UNR:n painoarvoa tulee lisätä, jotta se pystyy edistämään nuorten näkemyksiä tulevaisuuden kannalta tärkeisiin teemoihin.

– Pohjoismaiset yhteiskunnat on rakennettu yhteistyöllä ja sillä on saavutettu nykyinen menestys. UNR:ssa voidaan luoda nuorten yhteinen visio Pohjoismaiden tulevaisuudelle. Tähän työhön Kai tarvitaan, sillä hänellä on kyky tuoda yhteen erilaiset mielipiteet ja saada toimijat puhaltamaan yhteen hiileen, kuvailee FNSU:n puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi.

Kai Alajoki haluaa lisätä UNR:n näkyvyyttä ja vaikuttavuutta entisestään. Nuorten neuvostolla on paljon potentiaalia, joka pitää saada käyttöön.

– Järjestöä on tällä kaudella viety paljon eteenpäin ja haluan jatkaa tätä työtä yhdessä muiden kanssa. Sosiaalinen media, jäsenjärjestöjen kautta vaikuttaminen ja uusien visioiden tuominen keskusteluun ovat avainasemassa, kun UNR:n roolia vahvistetaan entisestään, linjaa Alajoki.

Nuorten Pohjoismaiden neuvosto (UNR) on Pohjoismaiden poliittisten nuorisojärjestöjen yhteistyöfoorumi. Neuvoston presidentti valitaan UNR:n istunnossa Tukholmassa 24.-26.10. UNR:n nettisivut: http://www.unginorden.org/.

Lisätietoja:

Kai Alajoki
Presidenttiehdokas, Nuorten Pohjoismaiden neuvosto UNR
p. +358 40 775 8143
m. kai.alajoki@pohjola-norden.fi

Mikkel Näkkäläjärvi
Puheenjohtaja, Pohjoismaiden Demarinuoret FNSU
p. +358 400 765 002
m. mikkel.nakkalajarvi@gmail.com