Olen seurannut lähestyviä presidentinvaaleja suurella mielenkiinnolla. Kiinnostavan vaaleista tekee eritoten sen luonne. Muista vaaleista poiketen on presidentinvaaleissa erityisen suurennuslasin alla ehdokkaiden mielipiteiden lisäksi heidän persoonallisuutensa. Äänestäjinä olemme kiinnostuneet ehdokkaiden historiasta, perheestä, luonteesta, elämän arvoista ja muista henkilökohtaisemmiksi luokitelluista seikoista. Sen voi havaita esimerkiksi kysymyksistä, joita ehdokkailta kysytään. Sosiaalisessa mediassa ehdokkailta tiedustellaan heidän lempiruokiaan, kertolaskutaitojaan tai puolisonsa paheita. Kysymyksillä luodaan eroja muihin ehdokkaisiin. Toisaalta näen, että lempivärillä ei presidentin virassa liiemmin väliä ole. Enemmän minua kiinnostaa ehdokkaiden arvot. Mitkä asiat presidentti näkee tärkeänä?

Koen presidentin arvojohtajana: hän on maamme keulakuva. Hän edustaa suomalaisia ja suomalaisuutta sekä ottaa kantaa ajankohtaisiin koko kansakuntaa koskeviin ongelmiin. Yksi merkittävä haaste yhteiskunnassamme on mielipiteiden polarisoituminen. Vaikka mielipiteemme ja näkemyksemme voisivat radikaalistikin erota muista ryhmistä, emme saa blokkiutua. Bloukkiutumisella, eli mielipiteiden jumittuminen voi johtaa polarisaatioon, kun näkökulmat jäävät jumiin ja eroavaisuudet korostuvat. Uhka on todellinen Suomessa. Poliittista ilmapiiriä tunnustelemalla voi huomata, kuinka ääripäät oikealta ja vasemmalta ovat voimistaneet ääntänsä. Olipa kysymyksenä maahanmuutto, ilmastonmuutos tai tuloerot, tuntuu suomalaisten mielipide-erot jyrkistyneen. Tarvitsemme presidentiksi johtajan, joka tuo ihmisiä yhteen. 

Jutta Urpilainen, toimiessaan kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavana komissaarina, on näyttänyt, miten neuvotella 130 maan kesken vaatii taitoa yhdistää erilaiset näkemykset ja löytää kompromisseja. Hänen kykynsä rakentaa yhteyksiä eri maiden välille on ollut avainasemassa, kun on täytynyt ottaa huomioon moninaiset intressit ja kulttuuriset taustat. Tämä sama taito soveltuu mainiosti myös Suomen kontekstiin. Suomessa, kuten muuallakin, on erilaisia mielipiteitä ja intressejä. Jutan kokemus 130 maan yhteistyöstä opettaa meille arvokasta läksyä siitä, kuinka voimme löytää yhteneväisyyksiä monimutkaistenkin asioiden keskellä.

Henkilökohtaisesti arvostan Jutassa hänen kykyään kohdata ihminen lämmöllä sekä välttää vastaikkanasettelua. Johtajana Jutta Urpilainen on osoittanut, että neuvotteluissa ei tarvitse olla vain voittajia ja häviäjiä, vaan kompromissit voivat olla voitto kaikille. Hänen kykynsä ymmärtää eri näkökulmat ja tuoda ihmiset yhteen luo perustan yhtenäisyydelle. Jutta ei pelkää vaikeita keskusteluja, vaan hän näkee ne mahdollisuutena rakentaa siltoja eri osapuolten välille.

Tulevaisuuden Suomessa tarvitsemme johtajaa, joka yhdistää ihmiset, kuuntelee eri ääniä ja pystyy löytämään kaikkia palvelevia ratkaisuja. Jutta Urpilainen on osoittanut, että hänellä on tarvittavat taidot ja kokemus viedä Suomea eteenpäin kohti yhtenäisempää tulevaisuutta. Olemme ulkoisesti vahvoja, kun olemme sisäisesti yhteneväinen. 

Lämmin. Eloisa. Asiantunteva. Ryhdikäs. Rohkea. Johtaja.

Siksi Jutta, jotta ketään ei jätetä.

 

Veikka Putkisaari, 

Korkeakouluopiskelija,

Demariopiskelijoiden liittohallituksen jäsen,

Demarinuoriaktiivi