Pohjois-Suomen Demarinuoret ovat pahoillaan Kemia kohdanneista ikävistä uutisista. Stora Enson Veitsiluodon paperitehtaan sulkeminen on raskas isku paperiteollisuuden työntekijöille, Kemille ja koko Pohjois-Suomelle. Tehtaan sulkeminen tulee tarkoittamaan satojen työpaikkojen ja miljoonien verotulojen menetyksiä Kemin lisäksi koko Meri-Lapin alueelle. Suomen historian suurimman metsäteollisuuden investoinnin Metsä Groupin biotuotetehtaan muodossa saava Kemi joutuu näin ollen kokemaan myös suuren murheen. 

On erityisen tärkeää, että Kemin ja Meri-Lapin aluetta autetaan pääsemään yli sitä kohdanneesta äkillisestä rakennemuutoksesta. Marinin hallituksen on osoitettava irtisanottaville kaikki tuki ja tarvittava apu uudelleen työllistymiseen ja kouluttautumiseen. Myös tehtaan sulkevan työnantajan on kannettava vastuunsa työntekijöistään, ja panostettava irtisanottavien auttamiseen.

Paperiteollisuuden kohtaama rakennemuutos on kertoo siitä, että suomalainen teollisuuspolitiikka kaipaa selkeää ja pitkäjänteistä muutosta. Pohjois-Suomen Demarinuorten terveiset hallituksen kehysriihen ovatkin seuraavanlaiset: Suomi tarvitsee parempaa muutosturvaa teollisuuden rakennemuutoksesta kärsiville työntekijöille ja alueille, sekä ennen muuta suuria investointeja tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin (TKI), niin valtiolta kuin myös yrityksiltä. 

Suuret TKI-panostukset auttaisivat uudistamaan suomalaista teollisuutta ja samaan sille jalansijaa uusilla markkinoilla. Esimerkiksi juuri paperiteollisuuden kokeman rakennemuutoksen vuoksi on tärkeää panostaa uusien työpaikkojen syntymiseen. On tärkeää tiedostaa, että koronapandemian jälkeen avautuvilla globaaleilla markkinoilla pärjäävät vain ne joilla on tarjota uusia ja haluttuja tuotteita. TKI -investoinnit maksavat itsensä takaisin uusina innovaatioina, menestyvinä yrityksinä, työpaikkoina ja verotuloina.

Pohjois-Suomen Demarinuorten piirihallitus