Tänään vietämme veteraanipäivää kunnioittaaksemme meitä edeltävien sukupolvien uhrauksia. Vaikka sana veteraani kytkeytyy usein rintamalla palvelleisiin sotilaisiin, tulee kunnioitus ulottaa myös kotirintaman väelle, joiden merkitys sotaa käyvälle kansalle oli suuri. Se, että kunnioitamme kaikkia sotaponnistuksiin osallistuneita, ei ole muilta pois. 

Olisiko edes mielikuvituksellisin kirjailija voinut kirjoittaa sellaista tarinaa, joka Suomessa on luotu? Sisäisesti hajanainen, nuori ja pieni valtio yhdistyi toisen maailmansodan aikana huomattavasti suuremman uhan edessä onnistuen säilyttämään itsenäisyytensä ja demokraattisen yhteiskuntajärjestelmänsä.

Siirtymä sodasta rauhaan oli kaikkea muuta kuin harppaus sisäiseen ja ulkoiseen vakauteen. Vuosia 1944–1948 on kutsuttu usein vaaran vuosiksi, koska kommunistien vallankaappauksen pelko leijui Suomen yllä. Tätä pelkoa ei ainakaan helpottanut Neuvostoliiton sodan voittajana Suomeen kohdistama painostus, josta irvokkaana seurauksena oli sotasyyllisyysoikeudenkäynnit.

Niin vain veteraanisukupolvi selviytyi sodista, vaaran vuosista ja myös sotakorvauksien maksamisesta. Vuosikymmenien aikana he kehittivät sen, mitä kutsumme hyvinvointivaltioksi. Vaikka historiankirjoituksen valossa Suomen tarina näyttää menestyskululta siihen sisältyy tragedioita, menetettyjä ihmishenkiä ja sotatraumoja, jotka heijastuivat myös lapsiin.

Veteraanisukupolvikaan ei ole aina saanut osakseen varauksetonta kunnioitusta. Kiitokset lausutaan usein liian myöhään. Kiitokset kuuluvat kaikille meitä edeltäville, joiden työn seurauksena voimme nauttia hyvinvoinnista ja vapaudesta.

On tärkeää tukea veteraanijärjestöjen toimintaa ja pitää huoltahistorianopetuksesta, jottemme vauhtisokeutuisi ja unohtaisi, mitä kaikkea tämän päivän menestys on vaatinut ja mitä kaikkea sen eteen on uhrattu. Vähintä mitä voimme tehdä on turvata huolenpito ja arvokkaat viimeiset vuodet heille, joiden ansiosta saamme elää demokraattisessa, itsenäisessä ja hyvinvoivassa Suomessa.

Leevi Karisalmi
Demarinuorten liittohallituksen jäsen