Kansalaisaloite lentoverosta on hyvä alku ilmailun päästöjen hillitsemisessä. Kerron, miksi aloitteen allekirjoittaminen tässä vaiheessa kannattaa, vaikka ajattelenkin niin, että lentopolttoaineen verottaminen tai päästökaupan tiukentaminen toimisivat paremmin.

Demarinuoret suhtautuvat ilmasto-ohjelmassaan nihkeästi lentoveron ideaan, koska se ei kohdistu lennosta aiheutuviin päästöihin. Pahimmillaan veron ohjausvaikutus olisi kielteinen, kun halu pitää lennot halpoina johtaisi vanhemmalla kalustolla lentämiseen ja viivyttäisi investointeja vähäpäästöisempiin koneisiin. Toisaalta, jos lentolipun korkeammalle hinnalle haluttaisiin tarjota parempi vastine, voitaisiin vähentämällä matkustajapaikkoja lisätä matkustamon väljyyttä ja tarjota mukavammat istuimet. Sama lentojen määrä tuottaisi samat päästöt, pienemmällä määrällä matkustajia.

Vierastan myös ajatusta, jossa tietyt tavat tuottaa päästöjä nostetaan tikun nokkaan muiden kustannuksella, koska se vie keskustelun identiteettipolitiikan suuntaan. Toisaalta jokin haittavero voi myös oikeuttaa toimintaa: lentovero lipun hinnassa tuo tiedostavalle kuluttajalle tunteen siitä, että hän on maksanut päästöistään, joten ne ovat sallittuja. Tämä siitä huolimatta, ettei vero sinänsä vähennä päästöjä ja esimerkiksi päästöjen todellinen kompensoiminen laajamittaisesti on edelleen pitkälti utopiaa.

Suhtaudun skeptisesti erilaisia pisteveroja kohtaan, kuten monet muutkin. Lentopolttoaineen verottaminen EU-alueella tai lentoliikennettä koskevan päästökaupan kiristäminen olisivat selkeämpiä ja yksinkertaisempia keinoja hinnoitella ilmailun päästöjä. Ne myös kannustavat lentoyhtiöitä vähentämään polttoaineen käyttöä ja siirtymään mahdollisuuksien mukaan kohti biopolttoaineita. 

Nämä paremmat hankkeet eivät kuitenkaan etene riittävän nopeasti. Siksi aloite lentoverosta on kannatettava tässä muodossaan, sillä se lisää painetta ja keskustelua keinoista. Se on myös riittävän avara, että hyväksyttynäkin poliitikoilla olisi riittävä liikkumavara valita sopivat keinot tavoitteen ajamiseen ja keskittyä päästöjen verottamiseen sen sijaan, että verotettaisiin liikkumista.

Eetu Kinnunen

Demarinuorten Ympäristötyöryhmän puheenjohtaja