YLEn Kioskissa rohkeasti tarinansa kertonu 24-vuotias Miska käynnisti alkuvuonna keskustelun asunnottomuudesta Suomessa. Miskan tarina tavoitti myös asunto-ja viestintäministeri Pia Viitasen, joka perusti pikaisesti työryhmän ratkomaan nuorisoasunnottomuutta. Työryhmä kysyi kioskin katsojilta, miten asunnottomuuteen tulisi puuttua. Tärkeimmiksi keinoiksi nousi matalankynnyksen vastaanottopisteet, väliaikaisten asuntojen osoittaminen ja omatyöntekijän nimittäminen.

Yllämainitut keinot ovat oikeat asunnottomuuden poistamiseen, mutta hyvinvointivaltiossa asunnottomuutta ei saisi päästää syntymään alunperinkään. Asunnottomuus on lisääntynyt eniten nuorten keskuudessa ja vaikuttaa voimakkaasti työllistymiseen ja koulutukseen hakeutumiseen.  Siksi Demarinuoret haluaa, että nuorisotakuu laajennetaan turvaamaan myös nuorten asumispalvelut.

Asumisen kustannukset eivät saa ylittää yli 30 % kuukausiansioista. Kohtuuhintaista asumista edistetään julkisen asuntotuotannon lisäksi purkamalla asuntotuotannon normeja ja säännöksiä sekä mahdollistamalla asuntojen rakentaminen alueille, joissa niistä on pulaa.

Kohtuuhintaisten kotien tuotannossa kuntien rooli on tärkeä. Niiden tuleekin kaavoituksissaan huomioida mahdollisimman monimuotoisten asuntojen tuotanto eri asuinalueilla niin asumisen muodon kuin rahoituksen osalta asuinalueiden eriytymisen ja eriarvoistumisen estämiseksi.

Erityisen korkeita asumiskustannukset ovat yksineläjille, työttömille, nuorille, yhden vanhemman perheille, opiskelijoille ja eläkeläisille. Kuntien ja valtion tulee jatkossa huolehtia entistä paremmin, että edullisia yksiöitä ja kaksioita on tarpeeksi tarjolla. Asunnoista puuttuvia neliöitä voi kompensoida rakentamalla taloihin yhteisöllisiä, yhteisiä olohuoneita, joissa asukkaat voivat viettää aikaa.

Kohtuuhintaiset asunnot ja oikeudenmukainen vuokravakuusjärjestelmä mahdollistaa työvoiman vapaamman liikkumisen työn ja opiskelun perässä. Se tuo joustavuutta erityisesti työmarkkinoille mahdollistamalla myös lyhytaikaisemmankin työn vastaanottamisen kotipaikkakunnan ulkopuolelta. Väliaikaista muuttoa työn perässä haittaa erityisesti vuokrasopimuksissa olevat vuosisitoumukset, jotka saattavat nousta ongelmaksi erityisesti kaupungeissa, joissa varsinaista asuntopulaa ei olisikaan.

Koti on perusoikeus, ja pakkoasunnottomuutta ei saa hyväksyä kenenkään kohdalla. Mahdollistetaan kaikille #VapausOmaanElämään!

Sara Etola
Demarinuorten liittohallituksen jäsen