Hallitus julkaisi tänään ensimmäisen itsenäisen puolustuspoliittisen selonteon, aikaisemmin puolustuspolitiikka on ollut osa säännöllisesti tehtävää ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa. Uutuuden viehätystä selonteosta ei kuitenkaan löydy vaan siinä korostuvat samat fraasit kuin jo usean vuoden ajalta. Tasavaltamme turvautuu uskottavaan ja itsenäiseen puolustukseen, pohjoismaiseen yhteistyöhön, tiivistyvään sotilasyhteistyöhön Ruotsin kanssa, Euroopan unionin yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä sotilasliitto Naton kanssa tehtävään yhteistyöhön. Ja kyllä se Nato-optiokin selonteosta löytyy, mitä ikinä sille sitten tarkoitetaankaan.

Selonteosta nousee heti kärkeen kysymys rakennetaanko näillä fraaseilla oikeasti uskottavaa puolustusta ja luodaan turvallisuutta? Jos haluamme olla kaikessa mukana niin olemmeko konkreettisesti mukana missään? Monessa suhteessa meidän taloudelliset, sotilaalliset ja myös poliittiset resurssimme ovat varsin rajalliset. Turvallisuutemme vahvistamiseksi ja pienten resurssien maksimaaliseksi hyödyntämiseksi on tarvetta luoda selkeä prioriteettijärjestyssiitä, mihin tulevaisuudessa panostetaan.

Meri- ja ilmavoimien modernisoinnin lisäksi yksi selkeä prioriteetti tulee olemaan kyberturvallisuuden vahvistaminen. Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden kannalta ei ole riittävää varautua pelkästään yksityisten henkilöiden ja toimijoiden muodostamaan uhkaan vaan nykyisin on pystyttävä vastaamaan myös valtiollisten toimijoiden muodostamaan uhkaan. Valtiollisten toimijoiden kybervaikuttamisesta on viime aikoina saatu valitettavia esimerkkejä niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. Tulevaisuuden kyberuhkien torjuminen edellyttää taloudellisten resurssien lisäksi myös lainsäädännön uudistamista, joka mahdollistaa asevoimille toimintavapauden torjua kyberuhkia.  

Vahvana demokratiana ja kansalaisyhteiskuntana Suomeen on mahdollista luoda sellainen tiedusteluverkko, joka yhtäaikaisesti turvaa kansalaisten yksityisyyden suojan sekä perusoikeudet että kansallisen turvallisuuden. Luotettava kybertoimintaympäristö on myös Suomen voimavara. Kyberturvallisuus mahdollistaa yritysten toimintaedellytyksiä ja lisää Suomen houkuttelevuutta investointikohteena.

Jani Kokko
Demarinuorten kansainvälisen työryhmän puheenjohtaja
liittohallituksen varajäsen