Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen esitti Helsingin Sanomien sivuilla 6.2.2021 kokoomuksen talouspoliittisia linjoja ja puolueensa arvomaailmaa. Suomen talouden ja työllisyyden kohentamiseksi kokoomus leikkaisi tuttuun tapaansa heikoimmassa asemassa olevien sosiaaliturvaa ja eläkkeitä. Rikkaille Mykkänen puolestaan esitti yli miljardin veronalennusta. Konkretia sen sijaan uupui Mykkäsen esityksistä, puhumattakaan siitä miten hänen esille nostamansa hyvätuloisten verojen leikkauksista koostuva keinovalikoima on osoittautunut viimeaikaisten kotimaisten ja myös kansainvälisten tutkimusten mukaan tehottomaksi tavaksi luoda uusia työpaikkoja.

Me Pohjois-Suomen Demarinuoret haluamme rakentaa yhteiskunnan joka on tasa-arvoinen, solidaarinen ja ekologisesti kestävä. Jotta onnistumme tavoitteissamme, tarvitsemme kokoomuksen esittämän kapea-alaisen ja eriarvoisuutta luovan kurjistavan talouspolitiikan sijaan konkreettisia toimia Suomen talouden elvyttämiseksi ja työllisyyden kehittämiseksi.

Tarvitsemme tuottavuutta ja työllisyyttä parantavia tulevaisuusinvestointeja koulutukseen ja varsinkin tutkimusyhteistyön lisäämistä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän välillä. Tarvitsemme myös aktiivista työpaikkoja luovaa elinkeinopolitiikka. Lisäksi on tärkeää huolehtia työvoiman saatavuudesta ja ihmisten työkyvyn ylläpitämisestä. Menetämme aivan liikaa osaamista ja energiaa sen vuoksi, että ihmiset putoavat pois työelämästä ennen eläkeikää. Kokoomukselta lienee turhaa odottaa vastausta näihin Suomen taloutta vaivaaviin ongelmiin.

“En usko, että kokoomuksen ajama leikkauspolitiikka on pitkäjänteistä tai tulevaisuuteen katsovaa. Ei ole oikeudenmukaista etenkään vaikeina aikoina leikata juurikin kaikista heikoimmassa asemassa olevilta – samalla tehden vastuuttomia veronkevennyksiä hyvin toimeentuleville. Meidän täytyy panostaa työttömien tukitoimiin, kuten kuntoutukseen ja koulutukseen, luodaksemme jokaiselle mahdollisuuteen ponnistaa takaisin työelämään”, jyrähtää Pohjois-Suomen Demarinuorten puheenjohtaja Maija Mietala.

Me Pohjois-Suomen Demarinuoret tarjoamme sosialidemokraattien visiota tulevaisuusinvestoinneista, aktiivisesta elinkeinopolitiikasta ja talouskasvusta vaihtoehdoksi kokoomuksen kapea-alaiselle talouspolitiikalle, joka pahimmillaan pidentäisi talouskurimusta ja lisäisi eriarvoisuutta. Emme usko, että suomalaiset haluavat maksaa sitä taloudellista ja inhimillistä hintaa, joka meille lankeaa jos emme tee toimia uusien työpaikkojen ja talouskasvun luomiseksi, tai elvytä ja sopeuta talouttamme oikea-aikaisesti sekä oikeudenmukaisesti.

Sinäkin voit vaikuttaa. Paras tapa rakentaa parempaa huomista ja toimia eriarvoisuutta vastaan on liittyä tänään Demarinuorten ja SDP:n jäseneksi, sekä lähteä ehdolle kevään 2021 kuntavaaleissa. Parempi tulevaisuus tarvitsee tekijänsä.

Lisätiedot:

Maija Mietala
Pohjois-Suomen Demarinuorten puheenjohtaja
maija.mietala@hotmail.com

Janne-Pekka Niemimäki
Pohjois-Suomen Demarinuorten järjestösihteeri
janne-pekka.niemimaki@demarinuoret.fi
p.
040 484 6773