Kuluvalla vaalikaudella on Marinin hallitus tehnyt pitkästä aikaa ammattiin opiskeleville mieleistä ja oikeudenmukaista koulutuspolitiikkaa. Hallitus sosialidemokraattien johdolla mahdollisti jokaiselle nuorelle pääsyn toisen asteen tutkintoon. Me sosialidemokraatit mahdollistimme unelmien tavoittelun myös niille, jotka eivät voineet hakeutua haluamaansa koulutukseen rahan puutteen vuoksi. Toisella asteella opiskelu on nyt nuorelle aidosti maksutonta. Tällä vaalikaudella on myös lisätty ammatillisen koulutuksen rahoitusta, jotta koulutuksessa voidaan keskittyä entistä paremmin henkilökohtaiseen tukeen ja ohjaukseen.

Maksuton toinen aste on kuitenkin vain yksi välitavoite. Seuraavaksi pidämme huolen siitä, että jokaisella nuorella on aito mahdollisuus myös suorittaa tutkinto loppuun omaten riittävät tiedot ja taidot pärjätäkseen työelämässä ja yhteiskunnassa. Haluamme pitää huolen myös riittävistä jatko-opintokelpoisuuksista ja valmiuksista ammatillisilla opiskelijoilla. Työelämä muuttuu yhä kasvavin määrin ja korkeakoulutettujen tarve kasvaa entisestään. Korkeakoulut tarvitsevat myös ammatillisen koulutuksen suorittaneita, joilla on suorittavan työn tekemisen edellytykset. On kyse myös arvoista, me haluamme mahdollistaa jokaiselle toisen asteen suorittaneelle nuorelle tavoitteen korkeakoulutuksesta. Tavoitteen saavuttamiseksi me tarvitsemme panostuksia etenkin ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen nivelvaiheeseen, sekä opiskelijoiden henkilökohtaiseen tukemiseen ja ohjaamiseen.

Kun nuori aloittaa ammatillisen koulutuksen on heti opintojen alkaessa nuorelle kerrottava erilaisista jatko-opintomahdollisuuksista ja koulutuspoluista. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS, on luotava yksilöllisesti ja sen tekemiseen on varattava riittävästi aikaa. Sen tulee olla myös riittävän joustava ja siinä tulee huomioida opiskelijan jatko-opintosuunnitelman ja halukkuudet. Opiskelijalle pitää turvata myös riittävästi tukea ja ohjausta opiskeluissa ja koulutuspolulla. Yhteistyötä korkeakoulujen ja lukioiden kanssa tulee tiivistää ja mahdollistaa korkeakouluopintojen liittäminen ammattiin opiskelevan koulutukseen. Todistusvalinnoista ei saa myöskään muodostua ainoa tie korkeakouluihin. Pääsykokeilla valittavien korkeakoulupaikkojen määrää tulee lisätä, jotta ammattiin opiskelevilla on tosiasiallinen ja yhdenvertainen mahdollisuus jatko-opintoihin. Myös yhteisten tutkinnon osien tulee olla niin laajat ja laadukkaat, että ne tuottavat kaikille ammatillisen perustutkinnon suorittaville tarvittavat taidot korkeakoulutukseen hakeutumiseen ja elinikäiseen oppimiseen, myös sellaisessa tilanteessa, jossa hän ei hakeudu korkeakoulutukseen heti toisen asteen jälkeen. Suurin osa ammatillisen perustutkinnon suorittaneista lähtee työelämään, heillä pitää olla myös yhdenvertaiset mahdollisuudet hakeutua korkeakoulutukseen.

Seuraavalla vaalikaudella tarvitaan panostuksia amisopiskelijoiden jatko-opintokelpoisuuksiin ja valmiuksiin. Tähän työhön me sosialidemokraatit olemme sitoutuneet.

Valtteri Kankaristo
Demarinuorten liittohallituksen jäsen