Suomalaisista 15 prosenttia ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa 24 ikävuoteen mennessä, kertoo ennakkotieto vuoden 2018 tammikuussa julkaistavasta Nuorisobarometrista. Luku on muita Pohjoismaita korkeampi. Suuri syy tälle ennakkotiedon mukaan on heikko rahatilanne ja se on huomattava ongelma etenkin ammattioppilaitoksissa opiskelevilla.

Jopa 100 000 alle 18-vuotiaista suomalaisista lapsista kuuluu pienituloiseksi luokiteltaviin perheisiin ja perheiden toimeentulo-ongelmat ennustavat valitettavan usein lyhyitä koulutuspolkuja. Esimerkiksi lukion suorittamisen kokonaiskustannukset voivat olla jopa 2700 euroa ja ammatillisen puolen kustannukset joillain aloilla vielä enemmän.

Ongelmana on, että rahatilanne voi vaikuttaa nuorten päätöksiin olla hakematta haluamalleen alalleen opiskelemaan, kun siihen ei yksinkertaisesti ole varaa. Toinen ongelma – joka koskee etenkin ammattiin opiskelevia – on se, että opintojen kustannukset tulevat alalla aloittaessa yllätyksenä, kun koulussa tarvittavien oppimateriaalien ja työkalujen kustannuksista ei ole saatu aiemmin tietoa.

Suomen valtti maailmalla on koulutus. Tätä teroittavat myös Pelastakaa Lapset, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto, Suomen Lukiolaisten Liitto sekä muut järjestöt, jotka aikovat tehdä maksuttomasta toisesta asteesta kansalaisaloitteen syyskuussa. Tämä kansalaisaloite vaatii viranomaisia selvittämään, miten voitaisiin parhaiten siirtyä aidosti maksuttomaan toisen asteen koulutukseen.

Vaikka en itse usko siihen, että kaikille olisi varaa antaa ilmaiset opetusmateriaalit, on aloite kannatettava, sillä kouluttautumattomuus on yksi yhteiskuntamme suurista eriarvoistavista tekijöistä. Poliittisten päättäjien tehtävä olisi huolehtia siitä, että yhteiskunnassamme kaikki pidetään mukana eikä kukaan putoa kyydistä. Kuten Pelastakaa Lapset ry:n pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisiltakin on todennut, asia pitäisi nähdä enemmänkin investointina kuin kuluna. Syrjäytymisen kustannukset ovat tähän verrattuna sekä ajallisesti että rahallisesti moninkertaiset.

Jussi Kukkola
Demarinuorten liittohallituksen jäsen