Suomalainen työelämä on rakentunut neuvottelemalla ja sopimalla. Työtä tekevien oikeuksien turvaaminen yleissitovilla työehtosopimuksilla on peruskallio, jonka päälle kannattavaa kasvua on voitu rakentaa. 

Työehtosopimukset ovat olleet syksyllä käynnistyneen liittokierroksen myötä suuresti tapetilla. Näkyvimmin esille ovat nousseet Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n ja Paltan väliset jumiutuneet neuvottelut Postin työehtosopimuksesta, joissa ei ole onnistuttu löytämään osapuolia tyydyttävää ratkaisua. Neuvotteluja vauhdittaakseen PAU on julistanut työtaistelutoimenpiteet alkavaksi 11. marraskuuta.

Jakelualalla työskentelee tällä hetkellä ihmisiä, jotka tekevät samaa työtä, mutta joiden tilipussiin kilahtaa eri palkka. PAU:n ja Postin välinen kiista kiteytyy vahvasti tähän epätasapainoiseen tilanteeseen. Kyse on pohjimmiltaan siitä, että Posti on siirtämässä osan työntekijöistään edullisemman työehtosopimuksen piiriin. Toisesta kulmasta tarkasteltuna toimintaa voisi sanoa työvoiman halpuuttamiseksi.

Monimutkaiseen kysymykseen on vaikea löytää yksinkertaista ratkaisua. Posti operoi kiristyneessä kilpailutilanteessa, johon vuosien saatossa tehdyt ratkaisut ja toimintaympäristön muutokset ovat johtaneet. Työehtojen, kuten tuntipalkan tai lisien heikentäminen halvemman työehtosopimuksen kautta ei kuitenkaan ole oikeudenmukainen keino kilpailuedun saavuttamiseksi. Palkkojen polkeminen heikentää työn arvostusta ja houkuttelevuutta, mikä todennäköisesti johtaa myös pulaan alan työntekijöistä. Työllä on tultava Suomessa toimeen tulevaisuudessakin. .

Toisinaan ajaudumme etsimään voittajia ja häviäjiä jopa yhteisen hyvän kustannuksella. Neuvottelujen lopputuloksena päädytään toivottavasti sopimukseen, joka on molemmille osapuolille myönteinen.

Pinja Perholehto
Demarinuorten varapuheenjohtaja