Koronapandemia on nostanut esiin hyvinvointivaltion kohtalonkysymyksiä ja eriarvoistavia rakenteita. Me Demarinuoret haluamme olla johtamassa keskustelua hyvinvointivaltion jälleenrakentamisesta, huolehtien samalla työelämän kehittämisestä niin, että ihmiset viihtyvät ja voivat työssään paremmin sekä pysyvät työelämässä pidempään. 

Vaikka pandemia on muuttanut aivan jokaisen elämää, haluamme nostaa esiin erityisesti huolen sosiaali- ja terveysalan palkkakuopasta sekä alojen vetovoiman hiipumisesta.

“Sosiaali- ja terveysala on ollut kriisissä jo pitkään. Eduskunnassa käsiteltävä lakialoite sairaanhoitajien palkkatason nostamisesta on hyvä avaus työn vaativuuden ja siitä saatavan palkkion kohtaamiseen. Palkkakuilu koskee alaa silti laajemminkin, ja myös moni muu ammattiryhmä ansaitsee paremmat ansiot.”, toteaa Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto.

Vaadimme, että matalapalkkaisiin, erityisesti naisvaltaisiin julkisen sektorin työtehtäviin valmistellaan palkka- ja työhyvinvointiohjelma, jolla osoitetaan arvostusta alan työntekijöille ja nostetaan sen kiinnostavuutta myös nuorten keskuudessa. Vaikka vetovastuu työehdoista on kolmikannalla, tarvitaan myös valtiolta vahvaa johtajuutta. Lisäresurssit ovat luonnollisesti merkittävä panostus, mutta yhteiskunnalla on oltava varaa asioihin, joita se pitää tärkeänä.  

“Tyhjästä on vaikea nyhjäistä, joten pelkillä puheilla ei maailmaa muuteta. Palkkakuilun umpeenkuromisen lisäksi katse tulee kohdistaa työoloihin. Väestön ikääntyessä työkuorma kasvaa entisestään. Yhtäältä tiedämme, että esimerkiksi väkivallan kohtaaminen työssä on yleistynyt. Hoitajamitoituksen säätäminen on askel eteenpäin, mutta jää yksittäisenä toimena torsoksi. Pelko siitä, että moni kuluttaa itsensä loppuun ja menettää pahimmillaan työkykynsä pysyvästi, ei ole lainkaan aiheeton,” täräyttää Perholehto.

Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä on ollut malliesimerkki siitä, kuinka laadukas sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä voidaan järjestää. Tätä kokonaisuutta ei ole varaa romuttaa sallimalla järjestelmän hidasta alasajoa. Ilman osaavaa, hyvinvoivaa ja motivoitunutta työvoimaa ei ole myöskään laadukkaita palveluita. Sosiaali- ja terveysala vaatii panostuksia ja työntekijät ansaitsemansa arvostuksen elintärkeästä työstään!

Lisätiedot:

Pinja Perholehto
Demarinuorten puheenjohtaja
p. 040 059 6521
pinja.perholehto@demarinuoret.fi