Ihmisten toimeentulo on puhututtanut monia vaalikentillä. Huoli siitä, kuinka raha riittää vuokraan, ruokaan tai lääkkeisiin on aiheellinen. Vaikka Suomen talous ei ole vahvimmillaan, täytyy meidän silti huolehtia siitä, että kaikki pärjäävät eikä ketään jätettäisi yksin.

1. Eläkkeistä ei saa leikata. Se on selvä viesti tulevalle neljälle vuodelle. Lääkkeiden arvonlisäveroa ei saa nostaa ja terveydenhoitokustannukset on saatava tehokkaiksi. Vanhusten palveluita on tuotava lisää kotiin, mutta laitoshoitoakaan ei saa kokonaan unohtaa ja omaishoidon rooliin tulee pistää enemmän paukkuja. Kotipalveluihin panostaminen tulee yhteiskunnalle laitoshoitoa edullisemmaksi. Vanhusten hoitoon ja hoivaan tulee kiinnittää huomiota ja siihen tarvitaan kaikkia meitä – tarvitsemme myös itse asennemuutosta.

2. Pieni- ja keskituloisten verotuksen keventämistä täytyy jatkaa määrätietoisesti seuraavalla vaalikaudella. Tämä koskee niin työssäkäyviä kuin työmarkkinoiden ulkopuolellakin olevia. Näin turvataan ostovoima eli se, että tavaroita ja palveluita ostetaan. Suomi on vientivetoinen maa ja siksi on tärkeää myös kasvattaa viennin hartioita, sillä peräti 40 prosenttia bruttokansantuotteestamme tulee viennistä. Viennin kasvattamiseen tarvitaan vahvasti julkista sekä yksityistä sektoria.

3. Opiskelijoilla on myös vaikea tilanne. Yksinkertaistettuna joko tulorajoja tai opintotukea nostetaan. Tarkoituksena olisi se, että opiskeluaikana tulee toimeen ja samalla valmistuisi työelämään mahdollisimman nopeasti. Se on suhteellisen hankala yhtälö. Tarvitsemme tämän lisäksi edullista asumista, niin opiskelijoille kuin muillekin suomalaisille.

4. Työstä tulee maksaa asumiseen ja elämiseen riittävä palkka. Juuri tästä syystä nollatuntisopimukset tulee kieltää lailla. Työelämän laatuun pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota, sillä motivoitunut ja terve työntekijä on kaikkien etu.

Jussi Kukkola
Eduskuntavaaliehdokas (sd.) 271
Hyvinkää