Fiksua ja inhimillistä päihdepolitiikkaa tarvitaan kunnissa tänään jopa enemmän kuin ennen. Huumekuolemat ovat viisinkertaistuneet Suomessa 90-luvun lopusta lähtien ja kuolevat ovat usein nuoria.  Lain mukaan kaikissa Suomen kunnissa on pitänyt olla jo vuodesta 2004 lähtien neulanvaihtopiste. Tähän mennessä pisteitä on perustettu kuitenkin vain noin 60 kuntaan. Demarinuoret haastaa kaikki Suomen kunnat julistautumaan inhimillisen päihdepolitiikan alueiksi ja vaatii, että huumeiden käyttöön liittyvien terveyspalveluiden epäkohdat saatetaan kuntoon viipymättä.

“Huumausaineiden käyttö ei katso kotikunnan kokoa, etenkään aikana, jolloin internet on lisännyt huumeiden saatavuutta ympäri maata. On absurdia, että tukea tarjotaan silti enemmän yli 50 000 asukkaan kaupungeissa kuin pienemmissä kunnissa. Valtion on määrättävä tuntuvat sakkomaksut niille kunnille, jotka eivät hoida asiaa kuntoon viipymättä. Kyse ei ole vapaaehtoisesta hyvän tahdon eleestä vaan ihmisten hyvinvoinnista ja lain noudattamisesta!”, jyrähtää Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto.

Kunnilla on lain velvoittamia tehtäviä päihdevastaisen työn tekemiseen, mutta siihen satsataan harmillisen vähän resursseja. Poissaolollaan loistavat myös uudet avaukset – tai niiden vieminen ajatuksista käytäntöön. Yksi konkreettinen esimerkki on Helsingistä.

“Helsingin kaupunki on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle, että se esittäisi poikkeuslakia Helsingille, jotta kaupunki voisi pilotoida valvottua huumeiden pistotilaa. Esimerkiksi Tanskassa on käytössä huumeiden käyttöhuoneita sekä liikkuvia ambulanssin pohjalle rakennettuja Fixelanceja, jossa käyttäjät voivat valvotusti käyttää huumeita. Tämän kaltaiset ratkaisut mahdollistavat ihmisten pääsyn valvonnan ja hoidon piiriin, ja huumeiden käyttöön liittyviä kuolemia voidaan ehkäistä” Perholehto toteaa.

On ymmärrettävää, että huumeiden käyttö herättää keskustelua. Ilmaisten neulojen jakamisen aloittaminen aiheutti 2000-luvun taitteessa kuohuntaa. Tulokset ovat kuitenkin olleet myönteisiä. Yliannostuskuolemat, ja huumeiden  käytössä leviävät sairaudet kuten hepatiitti sekä HIV, ovat vähentyneet. Helpomman pistovälineiden saatavuuden ei ole myöskään osoitettu lisäävän huumeiden käyttöä.

“Ei ole mikään salaisuus, että ilman vastuullisia toimia, Suomessa voi olla kohta käsillä huumekriisi. Nyt tarvitaan kaikki keinot käyttöön. Yhdysvalloissa avattu ensimmäinen huumeiden käyttöhuone ei esimerkiksi ensimmäisenä toimintavuonnaan lisännyt huumeiden salakuljettamista tai muita siihen liittyviä rikoksia. Toiminta on aina parempi kuin voivottelu”, päättää Perholehto.

 

Lisätiedot

Pinja Perholehto

Demarinuorten puheenjohtaja 

p. 0400596521

pinja.perholehto@demarinuoret.fi