Tervetuloa Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n XXIX ylimääräiseen liittokokoukseen 23.10.2020 Helsinkiin. Koronatilanteesta johtuen tarkempi kokouspaikka tiedotetaan myöhemmin. Kokous avataan lauantaina 23.10.2021 klo 9.00.

Ylimääräisessä liittokokouksessa esitetään käsiteltäväksi ainoastaan esitys liiton sääntöjen muuttamiseksi. Äänioikeutettuja ovat liiton piirijärjestöt, osastot ja valtakunnalliset jäsenjärjestöt sääntöjen määräämällä tavalla.

Liittohallitus päätti kokouksen koollekutsumisen yhteydessä ottaa käyttöön yhdistyslain väliaikaisten muutosten mahdollistamat poikkeusjärjestelyt, eli valtakirja- ja etäosallistumisen. Kokoontumisrajoitusten vuoksi liittohallitus suosittaa vahvasti jäsenten valtakirja- ja etäosallistumista siten, että ainoastaan piiri- ja jäsenjärjestöjen valitsemat valtakirjoja hallussa pitävät delegaatit ovat kokoussalissa paikalla. Kokoussalissa paikalla olevien delegaattien määrää voidaan joutua rajaamaan, mikäli kokoontumisrajoitukset niin vaativat. Poikkeusjärjestelyjen tavoite on taata osallistujien turvallisuus ja terveys.

Liittokokousedustajien valtakirjojen tulee olla perillä 24.9.2021 aikana liiton pääsihteerillä. Lisätietoja saa omalta piirijärjestöltä sekä liiton pääsihteeriltä.

Helsingissä 23.8.2021
Liittohallitus
Sosialidemokraattiset Nuoret ry
Socialdemokratisk Ungdom rf

Lisätiedot:

Sofia Nevalainen
Demarinuorten pääsihteeri
p. 044 9728 066
sofia.nevalainen@demarinuoret.fi